Eurocine Vaccines har tecknat ett så kallat Material Transfer Agreement för utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. Eurocine Vaccines ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie” och steg drygt 11 % under onsdagen.

Eurocine Vaccines har tecknat ett utvärderingsavtal, ett Material Transfer Agreement, med ett innovativt, nordamerikanskt, litet publikt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. Studier i ett eller två djurslag kommer att genomföras för att studera både effekt och säkerhet.

Endocine™ är Eurocine Vaccines egen adjuvansplattform baserad på naturliga lipidföreningar och formulerad som en liposomal dispersion. Tillverkningen av bulkadjuvans har etablerats i pilotskala under GMP och visat utmärkt säkerhet och tolerabilitet i mer än 400 personer efter nasal administrering i fem kliniska prövningar.

Plattformen Endocine™ har utvärderats med flera olika vaccinantigen, både virala och bakteriella, och har visat sig vara kompatibel med peptider, proteiner, polysackarider, VLP, liksom sönderdelade och hela patogener.

Om positiva data erhålls med Endocine™ kan teknologin komma att tillämpas med ytterligare vaccinkandidater i samarbetet.