Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB offentliggör idag resultatet av en metallurgisk studie inom sitt spanska Corcelprojekt. Studien, som genomförts på 3 prover med olika nickelhalter (Ni) (medel, låg och hög) bekräftar en hög nivå av Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro, enbart i en liten del av Castrizprojektet. 

Höjdpunkter

  • Metallurgiska tester för Ni-utvinning har utförts på 3 prover (medel, låg och hög kvalitet) från den borrkampanj som genomfördes 2021 inom Corcelprojektet.
  • Resultaten av den metallurgiska studien, utförd av AGQ LABS, bekräftar det ekonomiska intresset för Corcelprojektet, med erhållen Ni-utvinning över 50 % i alla flotationstester utförda med konventionell teknik.
  • Med utgångspunkt från resultaten av flotationstesterna och de resurser som uppskattas i den tekniska rapporten NI 43-101, beräknas det finnas 6 435 ton Ni-koncentrat endast i den lilla del av Castriz prospekteringsområde som utvärderats. I det större Corcelprojektet är Castriz en del, men det större projektet omfattar även Monte Mayor och Monte Castello, fyndigheter med liknande bergartsformationer som tyder på en mycket större Ni-fyndighet.

Utifrån den metallurgiska studien kan vi nu se att det finns en mycket stor potential i Corcelprojektet med tydliga indikationer på att det finns Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro endast i den lilla del av Castrizprojektet som omfattats i studien. Med alla aktuella data som finns tillgängliga kan vi se att potentialen i Corcelprojektet är betydligt större än vad som tidigare antagits. Kombinationen av detta och att vi kan använda väl beprövad teknik för att utvinna mineralerna med utvinningar på över 50 % understryker hur goda förutsättningarna är för en betydande gruva för batterimineraler i Corcel, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Den metallurgiska studien utfördes av AGQ LABS i Burguillos (Sevilla). AGQ LABS är ett kemiskt teknologicenter som finns i 20 länder och har lång erfarenhet inom gruvsektorn, och tillhandahåller tjänster i både pre- och postoperativa skeden.

Studiens omfattning inkluderade ett första steg av flotationsskum och ett efterföljande steg av syralakning av flotationsresten. De erhållna resultaten visade att Ni-innehållet är utvinningsbart genom flotation, vilket ger värden högre än 50 % (högre än 70 % i fallet med höggradigt prov).

Bifogat till detta pressmeddelande finns en bilaga med en detaljerad sammanfattning av den metallurgiska studien.

Den fullständiga metallurgiska studien finns tillgänglig för nedladdning via denna länk.

Med ett pris för Ni-koncentrat på 17 698 euro/ton uppgår bruttovärdet av de nickelresurser som hittills utvärderats i Corcel-projektet till 113 889 847 euro.

5 595 580 ton mineraler x 0,23 (ton Ni/100 ton mineraler) x 50 ton Ni-koncentrat / 100 ton Ni) = 6 435 ton Ni-koncentrat.