Nya borrningar som inleds under juni 2021 kommer att rikta in sig på fyndigheten vid Castriz.  I det större Corcel-projektet är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Målet är att till och med december 2021 borra totalt ca 1000 meter samt få en uppskattning av mineralresurserna i enlighet med den s.k JORC-koden. Tidigare borrningar som genomförts under 2019 har visat att den mineraliserade zonen är större än förväntat och på förekomsten av betydande Ni-Cu-Co anomalier med högre halter än vad som ursprungligen förväntades (speciellt gällande Ni).

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, startar nya borrningar vid sitt spanska projekt Corcel. Den nya borrningskampanjen omfattar den mineraliserade zonen vid Castriz. I det större Corcel-projektet är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Målet med borrningarna är att få en uppskattning av mineralresurserna i enlighet med Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden). Borrningarna liksom JORC-coden kommer att färdigställas i december 2021. Corcel-projektet ligger i nordvästra Spanien ca 50 kilometer från La Coruña.

”Jag ser fram emot att inleda de nya borrningarna i vårt spanska batterimineralprojekt. Vi vet redan att Corcel-projektet har en betydande malmpotential. Årets borrning och efterföljande JORC ger oss en mer exakt beräkning av malmpotentialen. Med detta på plats kommer vi att kunna ta nästa steg i förberedelserna för att utvinna Europeiska batterimineraler igenom en dagbrottssgruva, vilket är vårt mål i Corcel”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Borrningarna kommer att inledas i juni och färdigställas i december 2021 med målet att borra totalt ca 1000 meter. Syftet med borrningarna är att uppskatta mineralresurserna genom att använda JORC-koden. Denna kod omfattar minimistandarder, rekommendationer och riktlinjer för värdering av prospekteringsresultaten samt hur mineralresurser och malmreserver ska offentliggöras.

De tidigare borrningarna som genomfördes under 2019 visade att den mineraliserade zonen är större än förväntat och på att det finns betydande anomalier av Ni-Cu-Co med högre halter än vad som ursprungligen förväntades (speciellt gällande Ni).

Borrningsresultaten visade att den potentiella resursen har en avsevärt ökad areell utbredning, halter och  kvalitet kunde bekräftas och de visade också att det finns en god potential för storskalig utvinnning av mineraler.

SGS Lakefield i Kanada och ALS GLOBAL i Perth i Australien, som genomförde analyserna, bekräftar en ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel1:

• Resultaten från den analysmetod som använts av ALS Global (ME-ICP09) bekräftade att 75-85% av nickel i inlämnade prover är nickel från ekonomiskt uvinnbara sulfidmineraler.

• Mineralstudierna utförda av SGS Lakefield i Kanada (QEMSCAN och EPMA) klargjorde att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit med mycket små halter av mineralen millerit och violarit. Järnoxider och kromit innehåller relativt låga nickelkoncentrationer.