Den nyemission som det Spotlightlistade bioteknikbolaget Euris har genomförde i april 2020 tecknades till 27 procent och kommer att tillföra bolaget 1,5 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 0,2 miljoner kronor. Av de tecknade aktierna tecknades till 88 procent med stöd av teckningsrätter.

Nyemissionen genomfördes efter att bolagets föregående nyemission i december också bara tecknats till 27 procent. Den föregicks i sin tur av en nyemission under sommaren 2019 som hade en teckningsgrad på låga 12 procent.