EU-parlamentet har röstat för införande av kryptoregleringar MiCA

EU-parlamentet har nyligen godkänt två nya regleringar för kryptovalutor. MiCA är den första stora jurisdiktionen i världen att införa en omfattande kryptolag. Parlamentet röstade också för regler om överföring av medel som syftar till att stoppa penningtvätt. Röstningen för ett införande vanns med tydliga 517 röster för och 38 röster mot. Båda regleringarna kommer att träda i kraft 2024.

MiCA-regleringen kommer att kräva att kryptoplattformar och plånbokstjänster ansöker om licens för att få bedriva sin verksamhet inom EU. Dessutom måste utgivare av så kallade “stable coins” som är kopplade till andra tillgångar ha tillräckligt med reserver. Syftet med regleringen är att skydda konsumenter, säkerställa finansiell stabilitet och marknadsintegritet.

I ett uttalande säger Stefan Berger, som ledde förhandlingarna om lagen, att regleringarna placerar EU “i spetsen för token-ekonomin”. Även ESMA (European Securities Markets Authority) välkomnar röstningen och meddelar att man kommer att presentera en tidsplan för utarbetande av sekundärlagstiftning under MiCA.

Roy van Krimpen, regionchef för Norden hos Binance, kommenterar beslutet;
“En milstolpe har uppnåtts i utvecklingen av kryptovaluta- och Web3-industrin genom dagens omröstning om att implementera lagförslaget för kryptotillgångar inom EU – Markets in Crypto-Assets (MiCA). Det regulatoriska landskapet har rört sig framåt, vilket är positivt för både användare och branschen. MiCA kommer bidra till en tydlig lagstiftning på en av världens största marknader, vilket gör EU och Sverige till en ännu mer attraktiv plats för Web3-företag att driva innovation och locka talanger. Precis som inom all reglering kommer de små detaljerna att spela en viktig roll, men lyfter vi blicken anser vi att detta är en pragmatisk lösning på de utmaningar som branschen står inför. Hos Binance arbetar vi för att ta fram tydliga regler för kryptobörser att operera inom EU. Vi kommer att genomföra nödvändiga förändringar i vår verksamhet under de nästkommande 12–18 månaderna för att fullt möta den nya regleringen, skydda användare och stödja innovation.”

Denna reglering är en milstolpe för kryptovärlden. Den ger ökad insyn och reglering, vilket gör det lättare för konsumenter att lita på kryptotjänster. Det är viktigt att notera att det fortfarande finns risker med att investera i kryptovalutor och att man bör vara försiktig. Men med denna reglering har EU tagit ett viktigt steg för att skydda konsumenterna och främja en ansvarsfull användning av kryptovalutor.

Allt om kryptoregleringen MiCA kan du läsa här.