Enligt ett beslut i European Data Protection Board tvingar man Facebook och andra sociala medier att sluta med riktad reklam till sina användare. Beskedet kommer kort efter att Meta meddelat att man ska släppa en prenumerationstjänst som gör att man slipper riktad reklam på plattformarna.

EDPB:s Beslut: inga fler riktade annonser

European Data Protection Board (EDPB) har fattat ett beslut som innebär att Meta måste stoppa all riktad reklam på Facebook och Instagram i samtliga 30 länder inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta beslut ska verkställas av den irländska dataskyddsmyndigheten inom två veckor.

Metas svar: Prenumerationsalternativ

I ljuset av de ökande kraven från EU om striktare dataskydd, presenterade Meta nyligen ett prenumerationsalternativ för användare på Facebook och Instagram. Genom detta kan användare mot en kostnad på cirka 120 kronor i månaden välja bort både spårning och riktad reklam.

Norska Datatilsynets påtryckningar

Beslutet från EDPB är en direkt följd av en förfrågan från norska Datatilsynet, som redan i augusti utfärdade ett stopp för riktad reklam, inklusive böter, inom Norges gränser. Eftersom Norge inte är medlem i EU, har Datatilsynet vänt sig till EDPB för att få igenom ett motsvarande beslut inom hela EES-området.

Varför Nu? Ett svar på Metas tidigare bristande åtgärder

EDPB påpekar att de redan i slutet av år 2022 kom fram till att Metas metod för datainsamling och hantering, där användare ger sitt godkännande via användarvillkoren, inte uppfyller kraven i GDPR. De understryker att Meta inte har genomfört de nödvändiga åtgärderna som krävs av EU och att det nu är brådskande för företaget att agera för att undvika böter som kan uppgå till 4 procent av företagets globala omsättning.

Vad betyder detta för Meta och användarna?

Förbudet mot riktad reklam baserad på användardata är ett tydligt tecken på att dataskyddsmyndigheterna i Europa menar allvar med att skydda användarnas privatliv. Det står klart att Meta måste omvärdera sina affärsmodeller och metoder för användardatahantering. För användarna innebär detta beslut ett steg framåt mot större kontroll över den egna datan och ett mer integritetsskyddat digitalt utrymme.