Den nya trenden jobbonär. Den senaste rapporten från Skandia, “Jobbonärslivet – om att kombinera arbete med pension”, belyser de positiva effekterna av att förlänga arbetslivet och kombinera arbete med pension. Den förväntade livslängden bland 60-åringar har ökat med drygt ett år de senaste tio åren, vilket har lett till att riktåldern för pension också justerats. Att arbeta fram till riktåldern är en strategi för att stärka sin pension, men rapporten visar att de ekonomiska effekterna blir ännu större om man stannar kvar på arbetsmarknaden även därefter.

Fördelarna med ett flexibelt slut på arbetslivet

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, framhåller att rapporten tydligt visar på de positiva effekterna av ett längre arbetsliv.

– Den här rapporten visar vad ett längre arbetsliv betyder för att få en bra pension. Att jobba till riktåldern har en tydlig positiv effekt på pensionerna, men det vi nu visar på är också vilken otrolig kraft det finns i att ha kvar en fot i arbetslivet även därefter, säger Mattias Munter.

Rapporten belyser att både tjänstemannayrken och mer traditionella arbetaryrken kan dra stora fördelar av att trappa ned på arbetet istället för att gå i full pension. Till exempel kan en tjänsteman öka sin pension med 6 000 kronor i månaden genom att arbeta två extra år på halvtid innan man går i full pension. För en kommunalt anställd i ett mer traditionellt arbetaryrke är samma siffra cirka 3 000 kronor i högre pension. Äldre motiveras inte bara av ekonomiska skäl utan även av en vilja att fortsätta vara aktiva.

En flexibel syn på pensionering

Mattias Munter är övertygad om att vi i framtiden kommer att ha en mer flexibel syn på pensionering.

– Jag är övertygad om att vi kommer att ha en mer flexibel syn på pensionering framöver. Allt fler kommer att kombinera arbete med pension som jobbonärer. För de som kan, vill och orkar finns det inte bara stora ekonomiska effekter att hämta. Även den fysiska och psykiska hälsan gynnas av att fortsätta vara aktiv och i sysselsättning, avslutar han.

Jobba vidare och stärk din pension med mellan 3 000 – 12 000 kronor

Att som 60-talist fortsätta jobba två år på halvtid efter riktåldern leder till att pensionen ökar med drygt 6 000 kronor per månad för privata tjänstemän och med drygt 4 000 kronor per månad för offentligt anställda. Om man istället väljer att arbeta deltid i fyra år, kan pensionskuvertet förbättras kraftigt med mellan 6 600 kronor och över 12 000 kronor per månad.

Sammanfattningsvis visar rapporten från Skandia att en kombination av arbete och pension, så kallad jobbonär, inte bara är ekonomiskt fördelaktigt utan också kan bidra till en bättre hälsa och ökad livskvalitet för äldre. Det är en strategi som fler och fler kan komma att överväga för att maximera sina pensionsförmåner och bibehålla en aktiv livsstil.

Läs hela rapporten här.