Esmaeilzadeh Holding AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 375 miljoner kronor under Bolagets existerande icke-säkerställda obligationslån. Den totala utestående volymen kommer därmed att öka till 1 575 miljoner kronor.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 750 baspunkter och obligationerna placerades på 92,50% av par. Obligationsemissionen möttes av stort intresse från nordiska och internationella investerare vilket resulterade i en övertecknad orderbok och möjliggjorde en större emissionsvolym än de 200 miljoner kronor som initialt kommunicerades.

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för generella företagsändamål, inklusive men inte begränsat till förvärv, investeringar och operationella kostnader. Bolaget avser att inom 60 dagar ta upp Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Vi är mycket tacksamma för intresset och den starka efterfrågan som emissionen möttes av, både från förstklassiga nordiska investerare och stora pan-europeiska förvaltare. Denna kapitalinjektion ger oss möjlighet att stötta våra portföljbolag ytterligare i bearbetningen av deras attraktiva transaktionspipelines. Transaktionen visar på ett förtroende för vår förmåga att bygga framgångsrika bolagsgrupper och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med de befintliga och nya investerare som tecknat sig i obligationen”, säger Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare.