Ny statistik med hög inflation i Sverige och utomlands förstärker vår tro på att den nya varianten av Covidviruset stärker bostadsmarknaden genom att vi får lägre bolåneräntor än annars. Mer och fler restriktioner gör dessutom att hushållen fortsätter att prioritera boendet högre än annars. Båda dessa faktorer ger en betydligt starkare bostadsmarknad än om vi tvärt om hade kombinerat stigande räntor med att 37% av visningsbesökarna vill konsumera mer av annat än boende när Sverige öppnar upp som Erik Olsson Bostadsindex visade precis innan Omikronviruset nådde oss.

Hemnet rapporterar att skillnaden mellan utgångspris och slutpris för första gången sedan mars 2020 är högre för lägenheter än för villor. Detta är ett tecken på att villamarknaden lugnar sig lite. Eftersom statistiken har lite fördröjning är det förmodligen ett exempel på vad som händer när effekterna av Covid-19 påverkar våra liv mindre. Då kommer många äldre som bott kvar i villan för att bo stort och hålla distans att vilja sälja samtidigt som de som efterfrågar villa för att få en större bostad med plats för hemarbete och egen trädgård blir färre.

Inflationen i november var hela 3,6%. Det är den högsta inflationen sedan 1993. Så länge marknaden tror att den höga inflationen är tillfällig kan den brytas. Om löntagarna däremot får högre löner för att kompensera för högre inflation får vi i stället en inflation som permanentas på högre nivå. Redan nu räknar marknaden med att räntorna höjs i slutet av 2022 snarare än som i Riksbankens prognos med räntehöjningar först i slutet av 2024. Nu dämpar en ökad oro för Covid-19 åter ekonomin så att risken för högre inflation och ränteökningar som äventyrar stabiliteten på bostadsmarknaden minskar.

När vi uppdaterade Erik Olsson Bostadsindex precis innan Omikronviruset nådde oss svarade 37% av visningsbesökarna att de ville spendera mindre av sin konsumtion på boendet om restriktionerna minskar. Nu verkar det bli tvärt om. Kombinationen av att många vill spendera mindre på boendet och höjda räntor skulle kunna bli utmanande. Nu gör den nya virusvarianten att den skjuts på framtiden.

På Erik Olsson räknar vi med att bostadspriserna stabiliseras runt dagens nivå så länge det inte uppstår oro för ränteökningar. Räntan har en särställning där även en liten ränteförändring påverkar mycket. Om arbetslösheten ökar lite under pandemin gör de låga räntorna att de som drabbas har råd att bo kvar ganska länge även som arbetslös så vi slipper ett panikutbud med arbetslösa som måste sälja på ett sätt som leder till negativ prisutveckling. Att aktivitetsnivån dämpas beror inte bara på julen, utan även för att det redan har sålts ovanligt många bostäder tidigare i år samtidigt som en del som funderar på att byta bostad avvaktar tills de vet mer om hur återgången till ”det normala” efter Covid blir.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att efterfrågan och antalet sålda bostäder varit stort de senaste veckorna. När utbudet sjunker drastiskt på begagnatmarknaden, vilket är naturligt den här tiden på året, flyttas blicken utbudet av nyproduktion. “En annan förklaring är att den ökade smittspridningen ger ett ökat fokus på bostaden generellt igen”, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm fortsätter utbudet minska. Det gör att det inte behövs lika stor efterfrågan för att behålla en balans mellan utbud och efterfrågan som ger en stabil marknad med få osålda bostäder. Små lägenheter är svårare att sälja. Det beror inte på Covid-19, utan på att finansieringen är svårare om man är ensam och yngre så man inte har gamla reavinster till hjälp. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen har ökat igen till drygt 30%.

I Göteborg har utbudet och aktiviteten på bostadsmarknaden minskat till den lägsta nivån på flera år för motsvarande vecka. Många fokuserar på julen och väntar med att sälja till efter årsskiftet. Vi på Erik Olsson brukar lyckas väl med våra försäljningar under jul och nyår, när konkurrensen från andra bostäder minskar mer än efterfrågan. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen ligger kvar på låga 16%.

I Malmöområdet är utbudet av bostäder historiskt lågt, men inför årsskiftet ser vi en stark orderingång med många nya försäljningsuppdrag. Efterfrågan är fortsatt stark och mycket talar för att bostadsmarknaden fortsätter vara gynnsam för de som ska sälja sin bostad. I Skåne ligger andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt 20%.