Att bostadsmarknaden är lite mer avvaktande nu beror på en osäkerhet om hur livet med färre pandemirestriktioner påverkar både boendebehov och bolåneräntor via inflationen. När vi uppdaterar Erik Olsson Bostadsindex nu efter helgen blir visningsbesökarnas tro om bolåneräntornas utveckling lika spännande som förväntningarna de har på bostadsprisernas utveckling. 

Det positiva med den ökade inflationen vi har fått är att den beror på att ekonomin är stark nu när världen öppnar upp så att det blir brist på en del varor. Enligt Riksbankens företagsenkät upplever över 80% av de svarande företagen i Sverige störningar i produktion och / eller leveranser. Av dessa företag avser 100% av tillverkningsföretagen och 62% av handelsföretagen att agera på störningarna de upplever genom att höja sina egna försäljningspriser. 9 av 10 bankchefer räknar enligt Almi med ökad företagsutlåning nästa år. Det är den mest optimistiska prognosen sedan 2004. Framför allt är det bygg och anläggning som behöver pengar. Det handlar om tillväxtorienterade investeringar som visar att den ekonomiska framtidstron är stark. Mot en allt för hög inflation talar en fortsatt effektivisering genom digitalisering och globalisering när effekterna av pandemin avtar.

Ökningen av energipriserna vi ser nu dämpar bostadspriserna genom att uppvärmning och andra boendekostnader blir dyrare.
Bor man i villa ökar dessutom resekostnader med egen bil till och från arbetet, samtidigt som arbetsresorna blir fler nu när restriktionerna under pandemin avslutas. Ökade energi- och drivmedelspriser ökar även produktionskostnaderna på ett sätt som ökar inflationen på sikt. Med tanke på hur låga räntorna är nu är det dessutom troligare att räntorna rör sig uppåt än nedåt. Om högre energikostnader både leder till högre boendekostnader och högre inflation som ger högre räntor blir effekten dubbel på bostadsmarknaden.

Ny statistik från SCB visar att den bundna räntan är lägre än den rörliga på nya bostadslån.
Hos SEB och Swedbank är den listade femårsräntan lägre än den rörliga. Du som vill dra fördel av detta ovanliga läge genom att binda räntan bör ta en ny värdering från någon av våra mäklare inför samtalet med banken. Flera års värdeökning ger högre bostadsvärderingar som sänker belåningsgraden. Det brukar kunna ge lägre ränta. Särskilt om du funderar på att binda räntan i flera år gör det stor skillnad om du får sänkt ränta under hela lånets löptid innan du binder tack vare en ny mäklarvärdering. Om du amorterar baserat på en värdering som är fem år gammal, eller baserad på inaktuella förutsättningar, kan du även få lindrigare amorteringskrav om du tar in en ny bostadsvärdering med ett högre värde på bostaden.

På Erik Olsson räknar vi med att bostadspriserna stabiliseras runt dagens nivå så länge det inte uppstår oro för ränteökningar. Aktivitetsnivån kan dämpas, inte bara för att vi närmar oss julledigheten, utan även för att det har sålts ovanligt många bostäder tidigare i år. En del som funderar på att byta bostad avvaktar dessutom med att byta tills de vet mer om hur återgången till ”det normala” efter Covid blir. 

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att efterfrågan på nyproduktion håller i sig. Det gäller såväl lägenheter som småhus och fritidshus i svenska fjällen, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm konsoliderar sig marknaden. Ett mindre utbud gör att det inte krävs en lika stor efterfrågan för att behålla balansen. Mindre bostäder är svårare att sälja. Det beror inte så mycket på Covid, utan på att finansieringen är svårare om man är ensam och dessutom yngre så man inte har gamla reavinster till hjälp. Antalet osålda bostäder är lågt. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är kvar runt normala 20%.

I Göteborg ser vi en inbromsning på bostadsmarknaden med ett lite lägre intresse hos köparna än de senaste månaderna. Trots det är det fortfarande en stark marknad som inte är långt från all time high. Vi har fått in många nya uppdrag de senaste veckorna vilket tyder på att marknaden fortsätter vara ganska aktiv när det gälle rutbudet. Vi får se om efterfrågan matchar det. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har minskat något till knappa 20%.

I Malmöområdet har oktober varit en månad med lite lägre aktivitet som en reaktion på att september var ovanligt aktiv med många försäljningar till höga slutpriser. Nu hämtar marknaden andan lite. Vi får in många nya uppdrag och räknar med en fortsatt stabil marknad ungefär som nu ett tag framöver. I Skåne ligger andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar på 15%.