Teknikjätten Ericsson har flaggat för en svår start på året, men förväntar sig att det andra halvåret 2023 kommer att bli bättre. Bolagets finanschef, Carl Mellander, säger i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att det underliggande affärsklimatet är optimistiskt och att det handlar om en ökande trafiktillväxt hos operatörerna. På kort sikt flaggar bolaget för negativa trender, där ebita under det första kvartalet väntas bli lägre än ebita för fjolåret.

Mellander förklarar att några av de tidiga “frontrunner”-operatörerna nu drar ner efterfrågan och att detta kommer att påverka marginalerna inom Networks under första halvåret. Han poängterar också att Ericsson upprepar sitt fasta beslut att nå sitt långsiktiga mål om en ebita-marginal på 15-18 procent 2024. Ericsson räknar också med att börja se effekterna av bolagets program för att minska kostnaderna med 9 miljarder kronor under andra kvartalet.

Enligt Ericsson redovisade bolaget ett justerat rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, på 8,1 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2022. Detta var lägre än vad analytiker hade förväntat sig, med ett genomsnitt av 16 analytikers prognoser på ett justerat rörelseresultat på 9,6 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 86,0 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2022, vilket var en ökning jämfört med föregående år. Ericsson rapporterade också att bruttomarginalen inom Networks under det fjärde kvartalet 2022 var 44,6 procent, jämfört med den förväntade marginalen på 40-42 procent under det första kvartalet 2023.

Mellander förklarar att det fjärde kvartalet påverkades av en temporär justering i efterfrågan från operatörerna, då operatörerna har byggt upp ett visst lager under tiden med problem i leveranskedjan och nu börjar ta ned sina lager nu när situationen i leveranskedjan har ändrats till det bättre globalt sett. Han poängterar också att Ericsson är fast beslutet att nå sitt långsiktiga mål om en ebita-marginal på 15-18 procent 2024.