Ericsson rapportrasar med nära 9 procent när bolaget presenterar resultaten för det tredje kvartalet 2023, som i stort sett följer företagets tidigare angivna prognoser. Nedskrivningar av goodwill om 32 miljarder, relaterat till förvärvet av Vonage, var den i särklass mest påverkande faktorn. Här är en sammanfattning av kvartalsrapporten och kommentarer från VD Börje Ekholm.

Tredje kvartalet i korthet

Koncernens organiska försäljning sjönk med -10 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Organisk försäljning inom Networks minskade med -16 %, medan Enterprise och Cloud Software and Services uppvisade organisk tillväxt.

Rapporterad försäljning sjönk med -5 % till SEK 64,5 miljarder.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 39,2 %, påverkad av affärsmixförändringar inom Networks.

Rapporterad EBIT hamnade på -28,9 miljarder, påverkad av en nedskrivning av goodwill på -31,9 miljarder relaterad till förvärvet av Vonage.

Fritt kassaflöde före M&A var SEK -0,5 miljarder.

VD Börje Ekholms kommentarer till rapporten i utdrag

I en utmanande verksamhetsmiljö levererade Ericsson resultat i linje med vår guidning för tredje kvartalet. Vi förväntar oss fortsatt makroekonomisk osäkerhet som påverkar våra kunders investeringsförmåga. Vårt fokus ligger på kostnadshantering och operativ effektivitet när vi ompositionerar vår verksamhet. Vi fortsätter att sträva efter ledarskap inom mobilnät, tillväxt på företagsmarknaden och kulturell omvandling.

Försäljning och marginaler

Trots en -10 % minskning i organisk försäljning visade Ericsson fortsatt motståndskraft inom Networks med en imponerande bruttomarginal på 40 %. Cloud Software and Services fortsatte att förbättra resultatet och nådde positiv EBITA rullande fyra kvartal.

Nedskrivning av Goodwill

En nedskrivning av goodwill på SEK -32 miljarder, kopplad till Vonage-förvärvet, påverkade rapporterad EBIT. Ericsson ser dock Vonage som en nyckelaktör för att utöka verksamheten inom Enterprise-segmentet.

Framtidsutsikter

Ericsson förväntar sig liknande marknadstrender i fjärde kvartalet och hanterar utmaningar genom kostnadsminskningar. Åtgärder för att minska kostnader förväntas spara SEK 12 miljarder årligen. Fokus ligger på att behålla investeringar i teknikledarskap och balansräkningens hantering.

Slutsats

Trots utmaningar i den makroekonomiska miljön och nedskrivningen av goodwill, fortsätter Ericsson att fokusera på att leverera värde till sina aktieägare. Med en stark position inom Networks och positiva tecken på marknader som tidigare har antagit 5G-teknologi, är Ericsson fast beslutet att återhämta sig och fortsätta på vägen mot långsiktigt lönsamhet.

För ytterligare detaljer och exakta siffror, hänvisas till Ericssons officiella kvartalsrapport för Q3 2023.