Investerar i 32 anläggningar globalt under en tvåårsperiod
REDWOOD CITY, Kalifornien. – 14 juni, 2021 – Equinix, världens digitala infrastrukturföretag, tillkännagav idag avtal om ytterligare joint ventures i form av ett partnerskap med GIC, Singapores statliga förmögenhetsfond. Detta innebär att Equinix xScaleTM-datacenterportföljen kommer vara värd mer än 6,9 miljarder dollar och omfatta 32 anläggningar globalt.
Dessa xScale-datacenter bildar ytterligare ett lager till Equinix globala plattform med mer än 220 International Business Exchange-datacenter (IBX) och täcker behoven hos en grupp hyperscale-företag, inklusive några av världens största molntjänstleverantörer. Efter att affären stängts och byggts ut kommer portföljen för xScale-datacenter att spänna över tre regioner:
Europa: Dublin (tre xScale-datacenter), Frankfurt (fem xScale-datacenter), Helsingfors (ett xScale-datacenter), London (två xScale-datacenter), Madrid (två xScale-datacenter), Milano (ett xScale-datacenter), Paris (fyra xScale-datacenter) och Warszawa (ett xScale-datacenter)
Asien-Stillahavsområdet: Osaka (tre xScale-datacenter) och Tokyo (tre xScale-datacenter)
Amerika: Mexico City (ett xScale-datacenter) och São Paulo (tre xScale-datacenter)
Ytterligare tre platser förväntas tillkännages vid ett framtida datum
– I åratal har världens största leverantörer av molntjänster, inklusive Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure och Oracle Cloud Infrastructure, samarbetat med Equinix för att utnyttja vår globala plattform med 220 datacenter för att direkt ansluta till deras strategiska affärspartners och kunder. Med vårt xScale-program kan dessa “hyperscalers” fortsätta att växa på Equinix samtidigt som man har närheten till ett ekosystem med 10 000 kunder, säger Charles Meyers, VD på Equinix.
Fakta
– Det förväntas att xScale-portföljen med 32 anläggningar kommer att ge mer än 600 megawatt (MW) effektkapacitet när den är helt utbyggd.
– Med xScale-datacenter kan hyperscale-företag lägga till kärndistributioner till sina befintliga access point footprints på Equinix, vilket möjliggör tillväxt på en enda plattform som omedelbart når över 63 globala storstadsområden och erbjuder direkt interconnection till sina kunder och deras strategiska affärspartners.
– Equinix är ledande inom hållbarhet i datacenter och gör sina kunders försörjningskedjor grönare. Equinix långsiktiga mål att använda 100 procent ren och förnybar energi för sin globala plattform har lett till betydande ökningar av täckningen av förnybar energi globalt. Equinix har fortsatt att göra framsteg när det gäller att utforma, bygga och driva sina datacenter med höga energieffektivitetsstandarder, och alla xScale-datacenter kommer att vara LEED-certifierade (eller regional motsvarande certifiering).
– JV-projekten i dagens tillkännagivande förväntas stängas i flera vågor under 2021, i väntan på godkännande från regulatoriska organ och andra stängningsvillkor.
– Enligt villkoren i JV-avtalen kommer GIC att äga en andel på 80 procent i framtida joint ventures och Equinix kommer att äga den återstående andelen på 20 procent.