EQT:s infrastrukturfond, EQT Infrastructure har kommit överens om att förvärva Statera Energy, ett brittiskt företag inom batterilagring och flexibel elproduktion som utvecklar och driver infrastruktur. Statera har för närvarande 1 gigawatt (1GW) flexibel elproduktion i drift eller under konstruktion, vilket räcker till försörjning av cirka 750 000 hushåll.

Köpeskillingen nämns inte men enligt Bloomberg News värderas Statera till drygt 500 miljoner pund, motsvarande cirka 6,75 miljarder kronor.

“Efterfrågan på tjänster som säkerställer elnätets stabilitet och elproduktion från batterier som kan aktiveras vid behov förväntas öka snabbt. Detta beror på den snabba utbyggnaden av intermittenta förnybara energikällor och den gradvisa utfasningen av konventionell termisk kraftproduktion”, skriver EQT Group.

EQT Infrastructure har uttryckt sitt åtagande att genomföra ytterligare investeringar i Stateras fortsatta arbete med batterilagring och andra flexibla energiprojekt. Statera har planerade projekt som motsvarar en elproduktion på över 16 GW och siktar på att leverera en elproduktion på motsvarande 7,5 GW redan 2030. Dessa ansträngningar förväntas spela en central roll i att hjälpa Storbritannien att uppnå sina mål för “noll utsläpp”.