EQT fortsätter att stärka sin position inom förnybar energi genom att öka sitt ägande i vindkraftsutvecklaren OX2. Efter ett strategiskt köp av ytterligare aktier äger riskkapitaljätten nu en majoritetsandel i bolaget.

Ökat ägande i OX2

EQT har köpt ytterligare 10 miljoner aktier i OX2, vilket motsvarar 3,7 procent av bolagets kapital. Enligt ett pressmeddelande från företaget innebär detta köp att EQT nu kontrollerar 55,4 procent av aktierna i OX2. Denna utveckling följer på ett bud som lades förra veckan och innebär att EQT nu har uppnått en viktig milstolpe i sin strategiska plan.

Kontroll över majoriteten

Tillsammans med tidigare förvärvade aktier och ett åtagande från OX2:s största ägare, Peas Industries, har EQT nu säkrat en majoritet av aktierna i vindkraftsutvecklaren. Detta uppfyller villkoret i det tidigare budet som krävde att EQT skulle bli ägare till mer än 50 procent av aktierna. Nästa mål för EQT är att nå 90 procents ägande och avnotera bolaget från börsen.

Acceptfristen och budets värde

Acceptfristen för budet förväntas börja omkring den 25 juni och avslutas omkring den 14 oktober. Budet ligger på 60 kronor per aktie, vilket värderar OX2 till 16,4 miljarder kronor. Vid slutet av fredagens handel stängde OX2:s aktie på 58,75 kronor, vilket indikerar en positiv marknadsreaktion på EQT:s fortsatta investering.

EQT:s ökade ägande i OX2 är en tydlig signal om bolagets långsiktiga engagemang inom förnybar energi och deras förtroende för OX2:s framtida tillväxtpotential. Med majoritetskontrollen på plats är EQT nu väl positionerade att driva vidareutvecklingen av OX2 och dess bidrag till en mer hållbar energisektor.