Eolus och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas. Projekten med en potentiell effekt om upp till 672 MW är lokaliserade i SE3 och SE4. Inom ramen för partnerskapet förvärvar Hydro REIN 50% av portföljen om 672 MW som ägs av Eolus.

Eolus och Hydro REIN har tecknat avtal om att ingå partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj om 672 MW i Sverige ägd av Eolus. Inom ramen för partnerskapet förvärvar Hydro REIN 50% av portföljen med en vinstdelningsmekanism mellan parterna när projekten når etableringsfas. Eolus och Hydro REIN kommer framöver gemensamt under ledning av Eolus att utveckla och etablera projekten.

Portföljen består av nio projekt i tidig utvecklingsfas lokaliserade i SE3 och SE4 i Sverige och som förväntas kunna driftsättas under åren 2027-2032 beroende på i fall alla nödvändiga tillstånd erhålls.

-Det finns ett stort behov av ny elproduktion i SE3 och SE4 i Sverige. Med detta partnerskap med Hydro REIN kan vi hjälpa till att bidra med ny produktionskapacitet i SE3 och SE4 från landbaserad vindkraft på ett kostnadseffektivt sätt säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-Vi är glada över att ännu en gång samarbeta med Hydro REIN rörande landbaserad vindkraft i Sverige. Från Eolus sida ser vi fram emot att få utveckla projekten i portföljen tillsammans med Hydro REIN och kunna erbjuda marknaden bra investeringsmöjligheter säger Marcus Landelin, vice VD för Eolus.

-Sverige är världsledande inom utfasning av fossila bränslen. Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla den svenska vindkraften tillsammans med Eolus och påskynda den nordiska energiomställningen säger Olivier Girardot, chef för Hydro REIN.

Genomförandet av avtalet är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde vilket beräknas ske under januari 2022