Enea erhåller order för säkerhet i mobilsystem värd ca 25 MSEK

Enea har erhållit en order för signaleringssäkerhet i mobilnätverk från en europeisk teleoperatör. Beställningen innebär nya affärer med en existerande kund och omfattar programvara samt tjänster i flera länder. Intäkter motsvarande 1 MEUR bokförs i fjärde kvartalet 2022. Resterade delar av ordern intäktsförs under en treårsperiod. Det totala ordervärdet är 2,2 MEUR, cirka 25 MSEK.

”Det geopolitiska läget i Europa aktualiserar cyberhoten mot mobila nätverk. Enea AdaptiveMobile Securitys produkter och tjänster är marknadsledande och spelar en viktig roll för att förhindra intrång och sabotageförsök”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea.

Enea är världsledande inom cybersäkerhet för mobila nätverk och skyddar mer än 2,2 miljarder abonnenter över hela världen. Enea erbjuder en unik kombination av global informationsinhämtning, kompetens inom cybersäkerhet och prisbelönta programvarulösningar för avancerad detektering och hantering av säkerhetshot.