Finansiella bedrägerier i Sverige är inte bara på uppgång, utan har blivit ett etablerat och allvarligt hot mot både enskilda och samhället. Pengarna som kriminella drar in på bedrägerier uppgick till 5,8 miljarder kronor förra året, och enligt polisen står bedrägerier för dubbelt så mycket som narkotikaförsäljningen. Utöver de direkta personliga tragedierna och förlusten av pengar, vet vi att konsekvenserna också slår hårt mot samhället i stort, bland annat när allt större resurser hos banker, företag och myndigheter går åt till att administrera den ökade mängden anmälningar. Bedrägerierna får också stor negativ påverkan på människors tillit till varumärken och tilltro till olika system och lösningar.

När vi på Tietoevry Banking gav undersökningsföretaget YouGov i uppdrag fråga svenskarna om hur de ser på bedrägerier visade det sig att 13 procent uppger att de antingen själva eller har en familjemedlem som blivit utsatta för finansiella bedrägerier det senaste året. Det motsvarar alltså över en miljon svenskar som på ett eller annat sätt drabbats.

Just nu märker vi av en särskilt stor ökning av bedrägerier som sker genom social manipulation. Enligt BRÅs siffror har den här typen av bedrägerier ökat med 45 procent jämfört med tidigare år. Det här drabbar såväl enskilda som företag och tar sig uttryck genom att man exempelvis utger sig ringa från ett välkänt företag eller en myndighet, eller att man utger sig för att vara företagets vd, och lurar privatpersoner och anställda att föra över pengar eller få tillgång till deras konton.

Vi står nu inför en stor utmaning när den snabba utvecklingen inom AI riskerar att förvärra detta ytterligare genom att kriminella utrustas med sofistikerade verktyg för att förvränga röst eller bild och på så sätt kunna utföra bedrägerier på sätt som är svårare att genomskåda. Det är därför inte konstigt att hela 41 procent av svenskarna uppger i vår undersökning att de är oroliga för att AI kan öka risken för bedrägerier.

Men AI och tech kan även vara en del av lösningen. Bland annat är det möjligt att implementera lösningar som identifierar ovanlig användning och beteendemönster, vilket gör det möjligt att snabbt upptäcka och förhindra att bedragarna lyckas lura till sig andra personers pengar och konton.

Det kan ske genom att säkerställa att exempelvis korttransaktioner verkligen genomförs av den legitima kortinnehavaren, genom analys olika parametrar som transaktionsbelopp, inköp och plats, och effektivt upptäcka transaktioner som sker på ovanliga eller inkonsekventa platser utifrån användarens beteendemönster. Vidare spelar systemens förmåga en viktig roll för att identifiera och blockera kriminella aktörer, samt förhindra att betalningar sker till konton och personer som är associerade med bedrägerier.

Tekniken är vital för att kunna slå ner på de kriminella och stoppa bedrägerierna som underminerar förtroendet för företag, finansiella institutioner och samhället i stort.

Disclaimer: John Erik Setsaas, internationell expert inom identitetsfrågor och bedrägeribekämpning, Tietoevry Banking, har författat denna krönika för publicering i Finanstid. Påståenden och åsikter är krönikörens egna.

Längre profil:
John Erik Setsaas är en av världens ledande experter inom digital identitet och har över 25 års erfarenhet inom området. Han är känd som en pionjär inom digitala lösningar för att hindra bedrägerier och penningtvätt, och är en flitig talare vid fintech-evenemang runt om i världen. Han har också varit styrelseledamot för EEMA, en av Europas främsta tankesmedjor inom digital identitet. Med sin breda erfarenhet och djupa kunskap om digital identitet är John Erik en av de mest eftertraktade talarna inom fintech-industrin idag.