SD Worx ger sina medarbetare ökad flexibilitet och förtroende när det kommer till att hantera balansen mellan arbete och fritid. Från och med i sommar introducerar den ledande europeiska leverantören av HR-lösningar så kallade ”workation”-möjligheter i hela organisationen.
En workation är möjligheten att kombinera arbete och semester. Genom att arbeta från sin semesterort på distans under dagarna kan man njuta av livet på samma plats på kvällar och på helger utan att behöva ta ut semester. Workation är naturligtvis frivilligt och ett erbjudande för när den medarbetare vill kombinera sitt arbete med att befinna sig på sin semesterort.
– Vi vill vara en bra arbetsgivare och ge våra medarbetare möjlighet att uppnå sin bästa potential och samtidigt upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Att erbjuda möjligheten till workation ligger i linje med vårt åtagande att tillhandahålla en stödjande och agil arbetsmiljö. Vi litar på att våra medarbetare fortsätter vara produktiva samtidigt som de kan njuta av fördelarna med ett miljöombyte, säger Sofi Klinkert, HR Director på SD Worx.
SD Worx genomförde nyligen en undersökning där man var i kontakt med 5 000 arbetsgivare och cirka 16 000 medarbetare i 16 europeiska länder. Enligt undersökningen kan i genomsnitt 34 procent av de som distansarbetar även arbeta på distans utomlands. Norge leder ligan där 51 procent har möjlighet att arbeta från semesterorten, i Frankrike är samma siffra 20 procent.
Riktlinjer för att säkerställa efterlevnad
För att säkerställa en rättvis och konsekvent implementering har SD Worx skapat en policy för workation med några riktlinjer. Workation bör diskuteras med den närmaste chefen för att se vilka möjligheter som finns och för att få godkännande. Workation är begränsat till kollegor med roller som inte kräver tjänstgöring på plats, och perioden får inte överstiga fyra veckor per år (20 arbetsdagar). Det är endast genomförbart i länder där SD Worx har en juridisk enhet. Dessa riktlinjer säkerställer efterlevnad av lokala lagar och förordningar samtidigt som de ger en trygg och säker arbetsmiljö för SD Worx medarbetare. Policyn hjälper till att garantera att support och arbetsverksamhet fortsätter fungera smidigt samtidigt som medarbetare i kvalificerade roller kan dra nytta av denna möjlighet.
Det säger sig självt att man som medarbetare behöver tillse att den valda arbetsplatsen är lämplig för utförandet av arbetet. Nödvändig infrastruktur såsom internetuppkoppling, dator, skrivare, skrivbord ska finnas på plats och man ska kunna arbeta lugnt och ostört. Medarbetarna ansvarar själva för att kontrollera att arbetsplatsen uppfyller hälso- och säkerhetskraven. Arbetstiden för en dags arbete i hemmet eller på en plats som valts någon annanstans skiljer sig inte från en normal arbetsdag som medarbetare skulle utföra enligt ursprungslandets tidszon.
Workation kräver en anmälan till den lokala socialförsäkringsmyndigheten. Förutom anmälan måste de också skicka in sin begäran om workation, inklusive information om den arbetsplats där de kommer att vistas. SD Worx-kollegor använder SD Worx Workforce Management för detta, ett tids- och närvaroverktyg som är tillgängligt via en app.