Trend Micro presenterar idag en ny rapport och videodramatisering som målar upp en vision av hur världen kan komma att se ut vid starten av nästa decennium och hur cybersäkerhetsbranschen kommer att svara på cyberkriminalitetens ständiga utveckling och uppfinningsrikedom.

När vi når 2030, spås uppkoppling vara en central del av våra vardagsliv och påverka oss både på det fysiska och psykologiska planet. De cyberkriminella kommer att utvecklas för att kunna göra det de alltid gör, använda och missbruka teknisk innovation.

– Projekt 2030 är inte en definitiv beskrivning av hur det kommer att bli, utan en tankeväckande vision över hur det skulle kunna bli, där vi målar upp en framtid som ter sig trolig baserat på dagens teknik och aktuella trender, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro. Genom att noggrant förutse framtida scenarier kan vi ge regeringar, företag och individer möjlighet att förbereda sig för det kommande decenniets cyberutmaningar och vi hoppas att dessa framtidsscenarier ska väcka debatt inom cybersäkerhetsbranschen och även det bredare samhället.

Rapporten betraktar världen år 2030 utifrån tre perspektiv; en fiktiv medborgare, ett företag och ett statligt styre. Den ger en detaljerad analys av cyberhot och hur dessa kan komma att påverka olika delar av samhället.

Några centrala trender från analysen är:

  • AI-verktyg som demokratiserar cyberkriminalitet i en helt ny skala, och som gör det möjligt för individer utan djup teknisk kunskap att genomföra cyberattacker
  • Attacker som orsakar kaos i försörjningskedjor och fysisk skada hos människor genom de cyberimplantat de nu har i kroppen
  • Social manipulering och desinformation blir mer intuitiv och svårare att bortse ifrån när det dyker upp via vanligt förekommande Heads Up-skärmar (även kallade HUDs)
  • Massiva IoT-miljöer som drar till sig sabotage och utpressningsattacker mot tillverkningsindustri, transport och logistik, sjukvård, utbildning, handel och hemmamiljöer
  • AI-driven obfuskering gör det praktiskt taget omöjligt att kontrollera befogenheter, vilket flyttar säkerhetsbranschens fokus mot incidenthantering och identitets- och åtkomsthantering
  • 5G och 6G-uppkoppling överallt driver mer sofistikerade och precisa attacker
  • “Allting som tjänst”, eller XaaS, gör molnleverantörer till väldigt lukrativa måltavlor för cyberkriminella
  • Grå marknader växer fram för dem som vill ha verktyg för att förvilla och lura säkerhetslösningar för övervakning av arbetsplatser
  • Techno-nationalism blir ett centralt geopolitiskt verktyg för världens mest inflytelserika stater, och klyftan mellan dem som har och inte har teknologisk makt blir allt djupare

– Modern teknik utvecklas exponentiellt och för med sig massor av framtida möjligheter, men däribland också säkerhetsutmaningar, förklarar Jean Diarbakerli. Dessa scenarier och deras tillhörande cyberhot kommer att kräva förändringar av verksamheten och reglering av cybersäkerheten. Cybersäkerhetsbranschen måste därför utveckla både tekniska lösningar och utbildning för att förbereda sig på en framtid där allt är uppkopplat och utsatt för risk.

Projekt 2030 är efterföljare till Trend Micros hyllade rapport från 2012, Projekt 2020, och sammanställdes baserat på forskning med öppen källkod, rapporter om hot från leverantörer, vetenskapliga sammanfattningar, patent, en online-enkät och en undersökning bland IT-säkerhetschefer. Videodramatiseringen av rapporten är tänkt att vara ett engagerande och underhållande sätt att visualisera framtiden och påminna organisationer om att det är dags att börja tänka på vad framtiden kommer innebära för dem och hur de kan anpassa sig till en ny verklighet.

För att läsa mer om Projekt 2030, se här.