Alarmerande siffror i ny undersökning – 28 miljarder upp i rök

En ny omfattande undersökning, “The State of Scams in Sweden”, avslöjar oroande statistik om bedrägerier i Sverige. Nästan varannan svensk har under det senaste året blivit utsatt för bedrägeriförsök, och den genomsnittliga förlusten för de som drabbats uppgår till hela 28 000 kronor. Trots dessa höga siffror är det endast en av fem svenskar som väljer att anmäla bedrägerier till polisen.

Polisens utmaning och behov av nya åtgärder

Polisen tar emot omkring 650 anmälningar om bedrägerier dagligen, men resurserna och möjligheterna att utreda dessa är begränsade. Gareth Williams, bedrägeriexpert vid Biocatch i Sverige, påpekar att detta indikerar ett systemfel och framhäver behovet av förbättrad informationsdelning mellan banker och myndigheter samt avancerad teknik för att bekämpa bedrägerier.

En ökande trend och ekonomisk förlust

Bedragare har under ett år lyckats komma över svindlande 28 miljarder kronor från svenskar, och en av åtta har personligen drabbats. Jämfört med tidigare mätningar har frekvensen av bedrägeriförsök mot svenskar ökat dramatiskt – en uppgång med 93 procent sedan 2022 och 39 procent sedan föregående år. Cirka en av fyra svenskar stöter på bedrägeriförsök varje vecka, och nästan varannan har utsatts månadsvis.

Den låga benägenheten att anmäla

En stor majoritet, fyra av fem svenskar, väljer att inte anmäla bedrägeriförsök, ofta på grund av en uppfattning att det inte skulle leda till några konkreta resultat. Denna tveksamhet har lett till att viljan att anmäla sjunkit med 19 procent jämfört med tidigare mätningar. Trots att endast tio procent av brottsoffren får tillbaka alla sina pengar, minskar antalet polisanmälningar.

Känslomässiga konsekvenser för offren

Den emotionella påfrestningen på offren för dessa brott är betydande. Enligt undersökningen uppger 57 procent av de drabbade att de upplevt svåra känslomässiga konsekvenser, en ökning med 12 procent sedan förra mätningen. Denna siffra understryker allvaret i problemet och behovet av effektiva åtgärder för att stödja de drabbade.

Denna rapport belyser inte bara den ekonomiska skadan av bedrägerier utan också de djupa känslomässiga sår som dessa brott orsakar. Det står klart att en förändring är nödvändig, inte bara i polisens arbete utan även i hur samhället som helhet hanterar och förebygger bedrägerier.

Om undersökningen
Undersökningen ges ut av Global Anti-Scam Alliance (GASA), en ideell förening för aktörer inom bedrägeribekämpning, och stöds av SSF Stöldskyddsföreningen och biometrikföretaget Biocatch. I undersökningen, som genomfördes under början av 2024, deltog 614 svenskar. Undersökningen genomfördes av Pollfish.com med hjälp av forskare inom bedrägerier från TIO University och University of Twente i Holland.
Om Biocatch
BioCatch grundades 2011 för att möta utmaningar inom digital identitet genom att fokusera på användarnas beteende online. Idag använder finanskunder över hela världen BioCatchs unika teknik och insikter för att mer effektivt bekämpa bedrägerier, påskynda digital transformation och förbättra affärerna.