Teknikbolaget Smart Eye meddelar att de genomför en nyemission om 324 miljoner kronor. Detta sker med en rejäl rabatt jämfört med gårdagens stängningskurs på 44,80 SEK. Villkoren för emissionen är 4:7, vilket innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till en teckningskurs på 25,50 SEK per aktie. Teckningsperioden sträcker sig från den 2 till den 13 februari 2023.

I början av december 2022 publicerade Smart Eye ett pressmeddelande där det framgick att man avsåg att genomföra en företrädesemission om cirka 325 MSEK. Syftet med nyemissionen är att stärka balansräkningen och finansiera det resterande kapitalbehovet tills dess att bolaget blir kassaflödespositivt.

Nedan framgår det hur nettolikviden skall fördelas för att uppfylla syftet:

Emissionslikviden på 324 MSEK, före emissionskostnader, kommer att användas för att betala tillbaka brygglån med 60 MSEK och finansiera forskning och utveckling av bolagets DMS-projekt i samarbete med olika fordonstillverkare med 45 procent av nettolikviden. 25 procent av nettolikviden kommer att användas för forskning och utveckling inom Interior Sensing för att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft. 15 procent av nettolikviden kommer att användas för att expandera eftermarknadserbjudandet inom Automotive och Applied AI Systems, medan resterande 15 procent kommer att användas för att finansiera den löpande verksamheten.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna aktier för cirka 12 procent av emissionen, medan flera fondbolag har ingått avsiktsförklaringar om att teckna aktier för cirka 24 procent av emissionen. Garanter åtar sig den resterande delen av emissionen. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 35 miljoner kronor.

Smart Eye handlas upp cirka 4,5 procent till 46,80 SEK under tisdagens förmiddagshandel.