Gamingbolaget Embracer stiger tvåsiffrigt under torsdagens inledande handel. Embracer-aktien rusar över 14 procent till 24:00 SEK per aktie. Intäkterna under det andra kvartalet ökade med 13 procent till totalt 10,8 miljarder kronor. Den organiska tillväxten landade på -2 procent där den drivande faktorn var stabil tillväxt inom Tabletop och Entertainment & Services medan PC/Console och Mobile hade svåra jämförelseperioder.

Justerat EBIT var 1,8 miljarder kronor, vilket låg i linje med ledningens förväntningar för kvartalet. Det fria kassaflödet uppgick till cirka 400 miljoner kronor och visade en tydlig förbättring jämfört med första kvartalet, samtidigt som effekterna av omstruktureringsprogrammet främst ligger framåt i tiden. Förväntningarna är att det fria kassaflödet kommer att förbättras betydligt under andra halvåret, drivet av en starkare säsong för Tabletop Games och genom betydande kostnadsbesparingar inom rörelsekostnader och kapitalutgifter.

“För helåret 2023/24, upprepar vi vår prognos för Justerat EBIT om SEK 7,0-9,0 miljarder. Vi har fortsatt tilltro gällande vårt prognosintervall. Utsikterna andra halvåret för PC/Console och Mobile har dock försvagats något jämfört med vår bedömning under Q1. Förändringen för PC/Console beror på faktisk och förväntad utveckling för nya spellanseringar samt troliga mindre skiften i pipelinen. För Mobile relaterar det till en något mer konservativ syn på monetisering och organisk tillväxt,” skriver bolaget.

Bolaget meddelar att de befinner sig i ett inledningsskede för planen som innebär ökad konsolidering av samtliga ingående verksamheter. Det inkluderar en översyn av strukturen för de operativa koncerner, vilket ingår i en senare del av omstruktureringsprogrammet.

Lars Wingefors, vd och koncernchef för Embracer Group kommenterar:

“Vi har ett ansvar i att använda vår storlek och talang på bästa sätt för att utveckla och skala upp tjänster och förmågor i hela Embracer med målet att leverera allt bättre spelarupplevelser. Jag är övertygad om att vi kommer leverera på de mål som vi kommunicerade i juni samt att vi befäster vår ställning som ett av världens ledande spelbolag.”