Embracer Group presenterar idag ett omfattande omstruktureringsprogram för räkenskapsåret 2023/24 som löper till slutet av mars 2024. Fokusområdena är besparingar inom både rörelsekostnader och kapitalutgifter, kapitalallokering och effektiviseringar. Aktien stiger fyra procent på morgonen.

Enligt bolagets pressmeddelande innehåller det annonserade omstruktureringsprogrammet följande:

  • Operationella och finansiella åtgärder för att öka kassakonvertering, öka effektivitet och minska kapitalutgifter för att nå en finansiell nettoskuld under 10 miljarder kronor vid slutet av räkenskapsåret 2023/24.
  • Minskning av kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder kronor tills räkenskapsåret 2024/25 jämfört med en årstakt om 7,9 miljarder kronor i Q4 räkenskapsåret 2022/23.
  • Minskning av omkostnader med minst 10 %, eller minst 0,8 miljarder kronor, på en årlig basis jämfört med årstakten i Q4 räkenskapsåret 2022/23.
  • Upprepning av den tidigare annonserade prognosen för Justerat EBIT om 7-9 miljarder kronor för räkenskapsåret 2023/24.
  • Åtgärderna kommer att implementeras omedelbart och nå full effekt från räkenskapsåret 2024/25.
  • Matthew Karch, utnämnd till interim Chief Operating Officer, och Phil Rogers, utnämnd till interim Chief Strategy Officer, kommer tillsammans leda planering och implementering av programmet.

Idag presenterar vi ett omfattande omstruktureringsprogram som gör det möjligt för oss att realisera outnyttjad potential inom Embracer Group och bättre optimera användningen av våra resurser. Inom hela koncernen initierar vi nu flera åtgärder för att stärka vår kassaflödesgenerering och utnyttjandet av vår IP-portfölj för att bli ett starkare företag som kommer kunna skapa ännu bättre spel för spelare och fans över hela världen”, säger Lars Wingefors, vd och medgrundare av Embracer Group.

Programmet förutspås minska kapitalutgifterna med minst 2,9 miljarder kronor fram till räkenskapsåret 2024/25 jämfört med en årstakt på 7,9 miljarder kronor under Q4 av räkenskapsåret 2022/23. Dessa siffror inkluderar kapitalutgifter för interna och externa spelutvecklingsprojekt, andra icke-immateriella tillgångar och materiella tillgångar.

Vidare förväntas det minska kostnaderna med minst 10 %, eller minst 0,8 miljarder kronor per år, jämfört med årstakten i Q4 2022/23. Programmet förväntas vara fullt implementerat den 1 oktober 2023 och minska kostnaderna med 0,4 miljarder under räkenskapsåret 2023/24.

Slutligen förväntas omstruktureringen ha en neutral effekt på justerad EBIT för räkenskapsåret 2023/24. Detta beror på lägre kostnader, men också lägre aktiverade utvecklingskostnader netto samt något lägre nettoomsättning. Den tidigare kommunicerade prognosen för justerad EBIT på 7-9 miljarder kronor upprepas. Justerad EBIT kommer att justeras för kostnader som påverkar jämförelsen, inklusive eventuella avgångsvederlag och nedskrivningar relaterade till pågående spelprojekt som ingår i omstruktureringsprogrammet. Dessa specifika kostnader som påverkar jämförelsen kommer tydligt att specificeras för att säkerställa transparens i redovisad och underliggande lönsamhet.