Spelföretaget Embracer redovisar en högre omsättning än förväntat under första kvartalet. Däremot var det justerade resultatet från rörelsen lägre än förväntat. Prognosen för helåret upprepas. Med cirka en halvtimmes handel kvar på dagen så noterar Embracer en kursuppgång på över 10 procent.

Omsättningen ökade med 46,8 procent till 10 450 miljoner kronor (7 118). Detta resultat kan jämföras med den analytikerkonsensus från Bloomberg som var beräknad till 9 491 miljoner. Den organiska tillväxten låg på 20 procent.

Ebitda-resultatet var 2 202 miljoner kronor (702), och ebitda-marginalen var 21,1 procent (9,9).

Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 2 697 miljoner kronor (1 867), med en justerad ebitda-marginal på 25,8 procent (26,2).

Rörelseresultatet var 421 miljoner kronor (-398). Rörelsemarginalen var 4,0 procent.

Det justerade rörelseresultatet var 1 673 miljoner kronor (1 322), förväntat var 1 784 miljoner. Den justerade rörelsemarginalen var 16,0 procent (18,6 ). Resultatet anses överträffa företagsledningens förväntningar.

Resultatet efter skatt blev 2 251 miljoner kronor (-182). Det justerade resultatet per aktie blev 1,23 kronor (1,18). Kassaflödet från löpande verksamhet var 1 359 miljoner kronor (347).

Embracer upprepar sin prognos för räkenskapsåret 2023/2024 om ett justerat rörelseresultat i intervallet 7-9 miljarder kronor.

Spelet Dead Island 2, som släpptes den 21 april, såldes i över två miljoner exemplar under den första månaden. Remnant II, som lanserades den 25 juli, såldes i över en miljon exemplar under de första fyra dagarna.

“Under de senaste månaderna har vi framgångsrikt lanserat två uppföljare, Dead Island 2 och Remnant II. Vår tilltro till årets intäkter har ökat, och vi fortsätter att göra framsteg enligt planen som presenterades i det omstruktureringsprogram som avslöjades den 13 juni 2023. Vi har vidtagit flera inledande åtgärder, och även om detta är en utmanande period för alla involverade är jag övertygad om att vi kommer att komma ut starkare på andra sidan”, säger VD Lars Wingefors.

Efter de initiala åtgärderna förväntar sig Embracer ytterligare kostnadsbesparingar. En fullständig utvärdering av den nuvarande portföljen för spelutveckling pågår för närvarande.