Elpriset förväntas sjunka med cirka 60 procent jämfört med föregående år och landa på 65 öre per kWh under fjärde kvartalet. Detta prisfall beror på den generösa sommarnederbörden, motsvarande två kärnkraftverks årliga elproduktion utöver det normala. Regnet påverkar vattenbalansen och skapar gynnsamma förutsättningar för vintern enligt Bixias prognos.

Sedan juli har Nordens regnmängd varit 20 TWh över genomsnittet för denna årstid. Häften av detta tillskott kom från ovädret Hans. Under två dagar i augusti föll lika mycket regn som Oskarshamns kärnkraftverk producerar på ett helt år. Samtidigt som elförbrukningen har varit på årets lägsta nivåer har sommaren erbjudit de lägsta elpriserna sedan våren 2021.

Elpriset var 41 öre per kWh i juli, jämfört med förra årets 99 öre per kWh. I augusti kostade elen 34 öre per kWh, en sjätte del av förra årets 2,35 kronor per kWh. I södra Sverige var priset över 3 kronor för ett år sedan. Men även priserna under hösten och vintern påverkas av sommarens regn.

– Den omfattande sommarnederbörden skapar bättre förutsättningar för resten av året. Ökad vattenkraftproduktion i förhållande till föregående år, när elförbrukningen stiger på hösten, stabiliserar marknaden. Prognosen indikerar en 60-procentig minskning av elpriset jämfört med förra året för fjärde kvartalet, enligt Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Elpriset för oktober till december förväntas ligga kring 65 öre per kWh i genomsnitt, jämfört med förra årets 1,50 kronor. Priserna kommer vara något lägre i norra och mellersta Sverige samt något högre i södra Sverige.

Frågetecken kring vintertemperaturen Vattenbalansen i Norden har förbättrats med 23 TWh sedan början av juli, gående från minus 10 TWh till plus 13 TWh. Samtidigt har EU:s gaslager nått över målet på 90 procent, vilket skulle uppnås senast den första november.

Mer förnybar elproduktion har tillkommit i Europa, och den franska kärnkraften har bättre produktionskapacitet än föregående år. Trenden med minskad gas- och elförbrukning håller i sig, vilket leder till generellt lägre elpriser om denna trend fortsätter. Detta har gett den europeiska elmarknaden stabilitet, samtidigt som bränslepriserna påverkas av konjunkturer. Vattenmängderna styr i större utsträckning de nordiska elpriserna igen, något som inte varit lika framträdande de senaste två åren.

– Alla de faktorer som orsakade osäkerhet och oro förra året har utvecklats positivt. Tyska priser är lägre tack vare höga gasnivåer, och vattenbalansen i Europa är betydligt bättre. För närvarande pekar vintersäsongens elpriser mot betydligt lägre nivåer än tidigare år, där det största frågetecknet som vanligt är vintertemperaturen och dess påverkan på resursbehovet. Periodvis kan priset vara högt, men inte på samma ihållande nivåer som tidigare år, enligt Johan Sigvardsson.