Elpriserna har varit på en kraftig nedgång sedan toppnoteringarna förra året. Trots flera störningar i det svenska elsystemet och ökande gaspriser, har elpriset sjunkit drastiskt i helgen.

Elspotpriset sjönk brant till endast drygt 12 öre per kilowattimme (kWh) i samtliga fyra svenska elprisområden när lördagens elpriser offentliggjordes efter gårdagens handel på elbörsen Nord Pool. Det är en markant skillnad jämfört med fredagens spotpris på drygt 22 öre per kWh i norra Sverige och 97,5 öre per kWh i de två prisområdena i södra Sverige.

Elpriserna sjunker idag trots att flera svenska kärnkraftsreaktorer är avstängda och vindkraftproduktionen för närvarande är ovanligt låg. Även om gaspriserna i Europa steg på grund av en strejk bland gasarbetare i Australien.

Under året har elpriserna sjunkit dramatiskt efter den historiska energiprischocken förra året, som höjde elpriserna till rekordnivåer i hela Europa. Väl fyllda naturgaslager i Europa, ökad vattenkraftproduktion och en ökad användning av kärnkraft är några av de faktorer som har fått elpriserna att falla i år. Marknadsbedömare förutspår att elpriserna kommer att vara betydligt lägre den kommande vintern jämfört med förra året.

I Sverige är sänkningen av elpriserna mest påtaglig i södra Sverige. Det var också här som elpriserna slagit hårdast mot svenska elkunder.

Imorgon söndag så sjunker elpriset än mer.