Regn och mycket vind i kombination med milt väder har hittills resulterat i lägre elpriser. En prisuppgång som pågått sedan årets början har därmed brutits. Inledningen av november ser ut att bli fortsatt mild. Vintern är dock i antågande och det är fortsatt viktigt att spara el där det är möjligt.

De europeiska gaslagren är fyllda och det milda och varma vädret i Europa har lett till en lägre efterfrågan på el. Även EU:s aviserade pristak bidrar till lägre gaspriser, vilket påverkar elpriserna i södra Sverige.

– Oktober har varit en bra månad för elpriset. Regnet har fallit på rätt ställen och ger oss bra förutsättningar inför vintern. Mycket blåst och milt väder pressar ner, men blir det en riktigt kall vinter skjuter elpriserna iväg uppåt. Därför är det viktigt att fortsätta vara energimedveten, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

De nordiska vattenmagasinen har fyllts på, framförallt de norska vattenmagasinen i söder. Den hydrologiska balansen, dvs. måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig från -12 TWh och ligger nu på -7 TWh. Vindkraften levererar på hög nivå och nu startar perioden då det oftast blåser som mest.Kärnkraften har en tillgänglighet på 88 procent. Dock är uppstarten av Olkilouto3 i Finland försenad till slutet av december.

Flera rapporter bland annat från Svenska kraftnät visar på minskad elanvändning, med så mycket som 18 procent för de svenska hushållen. Priserna på de rörliga elkontrakten är lägre än föregående månad och de fasta elavtalen har sjunkit något men är fortsatt höga.

–  Det bästa rådet är fortsatt att se över sitt hem och fundera på var man kan minska energikonsumtionen. Sänk temperaturen med någon grad, duscha inte längre tid än nödvändigt och se till att ha täta fönster. Enkla råd som sparar såväl energi som pengar, säger Jonas Stenbeck.

Oktober 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige 50,50 öre/kWh 25,83 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 51,33 öre/kWh 25,83 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 80,67 öre/kWh 64,75 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 81,28 öre/kWh 86,88 öre/kWh