I Norden steg elpriserna i slutet av november. Det innebär att när december börjar är elpriserna per kilowattimme över dubbelt så höga i hela landet jämfört med föregående månad. Anledningen till ökningen är främst det kyliga och torra vädret samt den ökade användningen av el. De oförutsedda stoppen i kärnkraftverken påverkar speciellt södra Sverige och Finland för tillfället.

November avslutades med ett genomsnittligt rörligt pris på 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Det är nästan dubbelt så högt som det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh), men ungefär hälften så lågt som priset samma period föregående år (159,72 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under den senaste veckan har det varit flera stopp i reaktorerna inom kärnkraften, vilket har påverkat elpriserna, speciellt i elområde 3 och 4 samt i Finland. Vattenmagasinen är på normala nivåer. Isläggningen för året genomfördes i mitten av november, vilket resulterade i en kortvarig produktionsminskning med begränsad påverkan på elpriserna. Varje år genomförs en planerad isläggning för att säkerställa stabil produktion under resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har ibland orsakat isbildning på vindkraftsbladen, vilket har lett till minskad vindkraftproduktion.

Elpriserna är högre på kontinenten, men terminspriserna för tysk el är för närvarande betydligt lägre jämfört med föregående år. Dessutom är gaslagren i Europa fyllda, vilket motverkar prisökningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden är sammanlänkad.

– De rörliga elpriserna har under hösten varit populärare men med de stigande elpriserna så kan det vara bra att se över sitt elavtal. Många faktorer påverkar elpriset och ett fastprisavtal ger en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Men har man möjlighet att styra sin elkonsumtion till timmar då elpriset är lägre, kan det vara värt att se om ett timprisavtal skulle passa hushållet bättre, säger Jonas Stenbeck.
elpris
Tabell: Vattenfall