Hösten har präglats av höga temperaturer, kraftig vind och välfyllda vattenreservoarer. Under de senaste  två månaderna har elpriserna på marknaden förblivit extremt låga, och i oktober hade en femtedel av månadens timmar negativa elpriser, vilket hållit nere det genomsnittliga elpriset. Trots oro i omvärlden har Nord Pools spotpriser påverkats minimalt tack vare en stark elproduktion.

– I oktober har elpriserna varit låga i alla elområden, jämfört med de senaste åren samma tid. De negativa elpriserna har varit extremt ovanliga men visar bara ännu mer på att elpriserna är väldigt väderberoende och oförutsägbara. Så det är fortsatt viktigt att vara aktiv och se över sitt elavtal, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Medelspotpriset på Nord Pool i elområde 3 (Södra Mellansverige) var 33,06 öre/kWh för oktober, jämfört med nästan 2,5 gånger högre förra året, då det låg på 80,64 öre/kWh.

Kärnkraften förväntas nå full kapacitet i Norden i början av november. Vindkraften fungerar effektivt, och den hydrologiska balansen, som mäter energilagring i form av snö, vattenreservoarer och grundvatten, är nära den bästa på 30 år för den här årstiden.

Europeiska elmarknaden är osäker, men trots oroligheterna har elpriserna i Europa inte stigit kraftigt. Det beror delvis på att gaslager är väl fyllda och att gasanvändningen i Europa har minskat avsevärt jämfört med tidigare år, vilket håller elpriserna nere.

–  Priset på fastpriskontrakt är högre än rörligt elpris, men erbjuder en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Vid en kall och vindfattig vinter ökar sannolikheten för högre elpriser. Om man vill binda sig en kortare period erbjuder Vattenfall ett sexmånadersavtal, så att man efter den perioden kan välja att fortsätta med fast elpris eller byta till rörligt elpris i vår då det blir varmare, säger Jonas Stenbeck.