Elitfönster lanserar nu fönstret Elitfönster Access på den svenska marknaden. Fönstret underlättar mobiltäckning och dataöverföringshastigheten inomhus markant. Fälttester visar på signalstyrkor som är upp till 100 gånger starkare i rum med antennfönster jämfört med likvärdiga fönster utan antenn. Det unika antennfönstret fungerar lika bra oavsett operatör och frekvens och är framtids-säkrat utifrån dagens utvecklingshorisont. Det framgår av ett pressmeddelande. Elitfönsters VD Jonas Hernborg var en av de tidiga gästerna i Finanstids Podcast “Framtidsbolagen”, vilket du kan läsa mer om här.

Det nya antennfönstret är särskilt lämpat i storstadsmiljöer och andra tätbebyggda områden, där tjocka betongväggar och höga grannhus kan försämra förbindelsen till närliggande master. Fälttester med Elitfönster Access antennglas visar på signalstyrkor som är upp till 100 gånger starkare än i rum med antennlösa fönster.

Vid tester med öppna fönster uppnåddes normala anslutningshastigheter som snabbt rasade när fönstren stängdes. Det fantastiska var att testresultaten i rum med stängda antennfönster visade på en mer enhetlig spridning och anslutningshastigheter som låg i paritet med resultatet i testerna med öppna fönster, berättar Jonas Hernborg, VD Elitfönster AB.

Nya generationens fönster
Elitfönster Access, den nya generationens fönster, baseras på patenterad StealthCase-teknologi där ett nästintill osynligt antennmönster integreras i fönstrets isolerande energibeläggning. Antennen låter mobilsignalerna tränga genom fönstret och sprider dem i en solfjädersform i rummet. Antennglaset behöver inga separata basstationer för att fungera, dess funktion försämras inte av fönsterputsning och påverkas inte av exempelvis säkerhetsglas eller solskyddade glas.

Trenden med mycket mer hem- och distansarbete skapar ett naturligt behov av bra täckning i hemmet. Vårt antenn-fönster skapar ett stort och brett signalfält som fångar upp signaler, förbättrar täckningen och underlättar för alla som exempelvis vill skapa fungerande hemmakontor, fortsätter Jonas.

Effektiv lösning i nyproduktioner
Antennlösningen finns tillgänglig för Elitfönsters fönstermodeller Original och Harmoni och är en effektiv lösning för alla slags nyproduktioner och medför endast minimala kostnadsökningar (installationskostnad för den integrerade antennen) till investeringen. För endast en liten kostnadsökning får man ett revolutionerande antennglas som dessutom har bra isolerförmåga (U-värde) utan att förlora tal- och dataförbindelser pga energibeläggningen.

Ökad komfort och säkerhet
Antennglasets fördelar blir ännu mer påtagliga när fler än en person i en bostad använder internet för arbete eller nöje. Överföringshastigheten i ett hem kan vara tillräcklig för surf och telefoni för en person, men om internet används även för spel, arbete eller till exempel streamingtjänster kan fönstrets signalblockering bli väldigt kännbar.

Idag finns en outtalad skyldighet för byggherren att kunna garantera fungerande internet i nya hus. Det handlar om komfort såväl som säkerhet. Allt från hushålls-apparater till de säkerhetsarmband som används av äldre människor använder mobilnätet, avslutar Jonas.

Säljstart för framtidens generation fönster sker under våren 2021 hos utvalda återförsäljare & entreprenörer.