Vitvarubolaget Electrolux kommer att göra en avsättning på cirka 650 miljoner kronor med anledning av den tidigare meddelade undersökningen av påstådda överträdelser mot konkurrensreglerna i Frankrike mellan 2009 och 2014. En mindre del av avsättningen avser förlikning i ett annat legalt ärende i Europa. Avsättningen kommer att redovisas som en engångspost som påverkar rörelseresultatet för affärsområde Europa under andra kvartalet 2023.

Avsättningen på 650 miljoner kronor tas som en engångspost och belastar rörelseresultatet under det andra kvartalet, det framfår i bolagets pressmeddelande.

Som tidigare meddelats i pressmeddelanden och årsrapporter, blev Electrolux Group 2013 föremål för en undersökning av den franska konkurrensmyndigheten gällande möjliga överträdelser av konkurrensreglerna. Konkurrensmyndigheten beslutade därefter att genomföra två separata undersökningar varav den första, gällande perioden 2006–2009, avslutades i december 2018.

Avsättningen som meddelas idag avser den andra undersökningen. I februari 2023 utfärdade konkurrensmyndigheten ett ”Statement of Objections” som inkluderade flera parter i vitvarubranschen och där Electrolux Frankrike påstods ha agerat i strid med konkurrensreglerna i Frankrike mellan 2009 och 2014.

En förlikning har nu ingåtts med konkurrensmyndigheten och Electrolux Group gör därför denna avsättning i enlighet med redovisningsregler. Det slutliga beloppet kommer att beslutas när processen avslutas.