Electrolux faller tungt på svag rapport

Den 27 oktober redovisade vitvarutillverkaren Electrolux ( ELUX-B:STO ) sin ekonomiska rapport för tredje kvartalet. Trots en omsättning i linje med analytikernas förväntningar, rapporterade företaget en klart lägre vinst än väntat. Rörelseresultatet vände dock från en förlust till en vinst jämfört med samma period föregående år. Rapporten fick aktien att falla med tvåsiffrigt och handlas på förmiddagen drygt 11 procent ned.

Omsättning och försäljning

Electrolux omsättning för tredje kvartalet sjönk med 5,2 procent till 33 427 miljoner kronor, jämfört med 35 244 miljoner kronor under samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten låg på -7,9 procent, vilket är en betydande minskning jämfört med en tillväxt på 1,2 procent under tredje kvartalet 2022.

Resultat och marginaler

Rörelseresultatet landade på 608 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 385 miljoner kronor under samma period föregående år. Rörelsemarginalen var 1,8 procent. Efter att ha justerat för engångsposter uppgick det justerade rörelseresultatet till 314 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 0,9 procent. Resultatet före skatt var 75 miljoner kronor och resultatet efter skatt blev 123 miljoner kronor, vilket var klart under analytikernas förväntningar på 450 miljoner kronor. Resultatet per aktie hamnade på 0,46 kronor.

VD:s Kommentarer och framtidsutsikter

Jonas Samuelsson, VD för Electrolux, kommenterade resultaten och företagets prestation under kvartalet. Han betonade företagets framgångar med kostnadsbesparingar och omstruktureringar i Nordamerika, men nämnde också de utmanande marknadsförhållandena. Efterfrågan drevs främst av nödvändiga produktbyten, konsumenter som valde billigare alternativ och hög kampanjaktivitet, vilket motverkade en stor del av kostnadsbesparingarna på 2,4 miljarder kronor.

Samuelsson gav även en inblick i framtiden och förväntningarna på marknaden. Han nämnde att konsumentsentimentet förväntas fortsätta påverkas negativt av hög inflation och räntor under resten av 2023. Trots detta justerades marknadsutsikterna för Nordamerika uppåt, från tidigare negativa förväntningar till nu neutrala för helåret 2023, även om den totala marknadsutvecklingen i termer av värde förväntas vara negativ i regionen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visade Electrolux rapport en blandad bild för tredje kvartalet 2023. Trots framgångar med kostnadsbesparingar och omstruktureringar, påverkades resultatet negativt av utmanande marknadsförhållanden. Framtidsutsikterna är försiktigt positiva, med justerade förväntningar för Nordamerika, men en fortsatt osäker global ekonomisk situation.