Kärlek eller pengar? 92 procent anser att ekonomin kan vara en bidragande anledning till att stanna kvar i en relation man annars skulle lämna. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar. 2017 svarade 65 procent ja på samma fråga. Statistik från SCB visar på 30 procent färre skilsmässor under första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021, vilket kan stärka resultatet i undersökningen.

Kvinnorna i undersökningen svarade i högre utsträckning än männen att ekonomin skulle kunna hindra dem från att lämna en relation de annars skulle lämna.

– Troligtvis känner fler kvinnor att de har sämre förutsättningar att klara sig själva ekonomiskt eller skulle behöva sänka sin standard för mycket eftersom de generellt har lägre löner. Det bästa sättet att undvika en sådan situation är att se till att alltid kunna försörja sig själv. Ha ett sparkapital som gör det lättare att fatta de beslut du vill, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Det är viktigt att skaffa sig förutsättningar att kunna fatta de beslut som blir bäst för en själv, och veta att man har ekonomiska möjligheter att ta de besluten.

– Hur mycket pengar som krävs för att ha ett ”frihetskapital” är individuellt men ett mål kan till exempel vara att spara ihop en, två eller tre månadsinkomster. Det viktigaste är inte hur mycket pengar man har sparat, utan att börja se sitt sparande som en investering i sig själv. Då blir det dessutom roligare, säger Emma Persson.

Resultat september 2022

Ja, absolut Ja, kanske
Man 46 % 43 %
Kvinna 62 % 33 %
Ålder 18 – 29 år 66 % 31 %
Ålder 30 – 49 år 65 % 29 %


Frågan som ställdes;
Tror du att ekonomi och pengar skulle kunna vara en bidragande orsak till att man väljer att stanna i en dålig relation, trots att man egentligen vill lämna relationen? 

Emma Perssons tre tips på hur du skaffar frihetskapital

1. Vad är frihetskapital för dig?
Förmodligen har du stenkoll på vad du sparar till när målet är konsumtion. Samma logik kan du använda när du sparar till ditt frihetskapital. Vill du kunna gå ner i arbetstid, flytta utomlands eller helt enkelt ha en egen buffert i livet? Fundera över vad frihetskapital är för dig, vad du kan tänkas använda det till i framtiden och planera ditt sparande utifrån det.

2. Ha ett eget sparande
Ha olika sparanden för olika ändamål. Så får du en bättre överblick och undviker att blanda ihop pengar du har sparat till semestern och pengarna till pensionen. Om du är i en relation och är gift – tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom för att vara säker på att pengarna tillhör dig vid en eventuell separation.

3. Håll koll på ditt sparande
Följ utvecklingen på ditt sparande. Eftersom ambitionen med ditt frihetskapital kan förändras från år till år är det viktigt att du ser över ditt sparande en gång om året. Då kan du anpassa det efter var du befinner dig i livet och hur dina sparmöjligheter ser ut. Vissa år kanske du sparar mer och andra mindre. Det viktigaste är att du sparar – varje krona kan användas för din frihet i framtiden.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017 och 2022. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 – 79 år. Totalt har
1 600 intervjuer genomförts.