Ökar den ekonomiska friheten när barnen flyttat hemifrån och man minskar arbetstiden? Inte om vi bedömer friheten utifrån hur lätt det är att separera senare i livet. En ny undersökning från Länsförsäkring visar att 39 procent av kvinnor över 63 år anser att ekonomin kan vara ett hinder för den som vill separera, även när barnen har flyttat och kostnaderna är lägre. Länsförsäkringars privatekonom Trifa Chireh har också undersökt hur mycket extra pengar 1 000 kronor i sparande under ungdomsåren kan ge per månad på ålderns höst.

Vid en skilsmässa gäller grundregeln att allt ska delas på hälften, men detta gäller inte den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det kan vara svårt för äldre, särskilt kvinnor, att lämna förhållandet då deras pension i genomsnitt är 6 000 kronor lägre per månad.

”Att så många äldre kvinnor bedömer att de är ekonomiskt beroende av en partner är mycket oroande. Det är därför viktigt att tidigt bygga upp en egen frihetsfond för att till exempel kunna köpa en egen bostad och inte behöva göra alltför stora nedskärningar. Men kom ihåg att göra sparandet till enskild egendom. Annars kan du tvingas dela hälften av de pengar du har sparat vid en skilsmässa”, säger Trifa Chireh.

Här är hur mycket 1 000 kronor i månaden kan ge vid olika åldrar när du börjar spara:

Spara 1 000 kronor i månaden fram till 65-årsdagen ”netto”:

 • 30 år idag: 9 275 kr extra per månad mellan 65-75 år ”netto”
 • 40 år idag: 4 900 kr extra per månad mellan 65-75 år ”netto”
 • 50 år idag: 2 215 kr extra per månad mellan 65-75 år ”netto”
 • 60 år idag: 567 kr extra per månad mellan 65-75 år ”netto”

Tabellen visar hur mycket man kan få per månad (netto) under en tioårsperiod om man sparar 1 000 kr/mån (netto) som en kompletterande pensionssparande, samt hur det påverkar pensionsinkomsten. Pensionskapital vid 65 års ålder, med 4 % avkastning efter avgifter och skatter. Tid är en viktig faktor när man sparar eftersom det ger möjlighet till avkastning över tid på de sparade pengarna.

Många kvinnor anser att ekonomi kan vara en bidragande orsak till att man stannar i en relation

Total Män Kvinnor
Instämmer i mycket hög grad 9 % 6 % 11 %
Instämmer i ganska hög grad 22 % 16 % 28 %
Varken eller 21 % 25 % 18 %
Instämmer i ganska låg grad 7 % 9 % 6 %
Instämmer i mycket låg grad 10 % 15 % 6 %
Vet ej 30 % 29 % 30 %

Undersökningen är genomförd av Novus i maj bland 1 023 personer. Frågan som ställdes; I vilken grad instämmer du i följande påstående ”Ekonomi kan vara en orsak till att många som annars skulle vilja separera, väljer att stanna kvar i relationen”?

Trifas bästa tips för en ekonomiskt jämställd relation

 • Om du är i en relation och är gift – tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom för att vara säker på att pengarna tillhör dig vid en eventuell separation.
 • Bufferten är grunden i en trygg privatekonomi, så prioritera den. Hur stor den bör vara kan variera med din boende- och arbetssituation, men sikta på att spara 10 procent av lönen.
 • Arbeta inte deltid om det går att undvika, åtminstone inte under någon längre period. Ju mer jämställt ni kan leva, desto bättre förutsättningar har ni båda att spara.
 • Prata pengar med din partner och hur ni ska bidra till det gemensamma hushållet. Det kan handla om att ni betalar hushållsutgifter i förhållande till hur mycket ni tjänar och inte dela på hälften när ni har olika löner.
 • Räkna igenom din ekonomi för att ta reda på om det är ekonomiskt möjligt att klara dig själv. Hur mycket kan du exempelvis låna för att köpa en bostad?
 • Ställ dig i bostadskö och om möjligt, bo kvar tillsammans tills bostadsfrågan har löst sig. Kom ihåg att reglerna där banker måste ta hänsyn till pension som inkomst försvårar möjligheten att få bolån beviljad.
 • Ordna juridiska avtal så att allt är i sin ordning den dagen det behövs. Exempelvis är ett äktenskapsförord särskilt viktigt om du har ett sparande som är tänkt att vara dina egna pengar.