Den senaste negativa ryktesspridningen om Sverige utomlands har haft begränsad påverkan på exporten för svenska små och medelstora företag (SME). Åtta av tio företag har inte blivit påverkade alls, enligt en kartläggning av EKN.

– Man brukar säga att ”ditt rykte alltid går före dig”. Därför är ett gott rykte alltid en fördel i alla typer av affärer, även exportaffärer. Så det är bra att åtta av tio inte är drabbade, men jag vill helst se att ingen är det, säger Viktor Carstenius.

Enligt undersökningen har 84 procent av svenska små och medelstora exportföretag inte märkt någon negativ påverkan på deras verksamhet från Sveriges rykte utomlands de senaste 6 månaderna. För 11 procent har påverkan varit ganska negativ och endast 3 procent har känt en mycket negativ påverkan.

Många av de företag som har påverkats negativt anser att uppfattningen om gängkriminalitet har varit den främsta orsaken till exportpåverkan, med 66 procent som nämner detta som en faktor. Dessutom anger 45 procent av dessa företag att koranbränningar också har påverkat deras export.

Bland företag med en exportandel på 70 procent eller högre anser fler att Sveriges rykte utomlands har haft en negativ påverkan, jämfört med de företag som har en lägre exportandel (22 procent jämfört med 12 procent).