Fraktmobilitetsteknikföretaget Einride meddelade idag att det har säkrat $500 miljoner i finansiering, inklusive både en serie C-runda och en skuldfacilitet. Skuldfinansieringen, som är den största tillgångsstödda faciliteten hittills för tunga elfordon, kommer att tillhandahålla transformativ finansiering för Einrides flotta av elfordon över hela världen. C-rundan ger ett nästa steg i finansieringen av nya utvecklingar och implementeringar över Einrides autonoma och digitala erbjudanden, samt utökar Einrides erbjudanden till nya marknader och kunder.

”Tiden är kommen för att inte bara utveckla utan påskynda implementeringen av teknik som kommer att skapa ett renare, säkrare och mer effektivt sätt att flytta varor”, säger Robert Falck, grundare och VD på Einride. ”Vi har skapat Einrides ekosystem för att tillhandahålla den mest motståndskraftiga och framtidssäkra metoden för att elektrifiera gods idag. Med stöd från våra investerare och delad tro på detta uppdrag kommer vi att fortsätta att driva störande förändringar av global frakt i stor skala.”

De 300 miljoner dollar i skuldfinansiering, som inkluderar en initial utrullning av 150 miljoner dollar med start i januari 2023, undertecknad med Barclays Europe, säkerställer långsiktig finansiering för Einrides nuvarande och framtida flottor av elektriska tunga fordon. Kapaciteten hos dessa fordon utnyttjas av Einrides kunder som en del av Einrides övergripande fraktekosystemerbjudande.

”Skuldfaciliteten representerar en viktig milstolpe i finansieringen av tunga elfordon”, säger Gordon Beck, chef för Securitized Products Solutions på Barclays. ”Den innovativa tillgångsstödda strukturen kompletterar Einrides unika ekosystemerbjudande och är en fortsatt demonstration av hur Barclays använder vår finans- och kapitalmarknadsexpertis för att stödja kunder i att driva övergången till nettonoll.”

Dessutom har Einride initialt säkrat 200 miljoner dollar i eget kapitaltillskott ledd av ett konsortium av nya investerare samt starkt fortsatt stöd från befintliga aktieägare. Bland investerarna finns ledande svenska pensionsfonden AMF, EQT Ventures, Northzone, Polar Structure, Norrsken VC och Temasek. Aktietillskottet inkluderar en konvertibel likvid på 90 miljoner USD som togs upp tidigare i år.

Genom att bygga transportnät för gods som drivs av ett första ekosystem i sitt slag – inklusive den intelligenta plattformen Einride Saga, elektriska och autonoma lastbilsflottor, laddningsinfrastruktur och anslutningsnätverk – låser Einride upp en motståndskraftig, kostnadseffektiv framtid för frakt. Under de senaste 12 månaderna har företaget aviserat expansioner till flera europeiska länder – Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Norge – samt distribuerat verksamhet för många nya kunder inklusive Electrolux, GE Appliances, Haier och Bridgestone. I oktober 2022 slutförde Einride framgångsrikt ett pilotprojekt på en allmän väg i USA med sitt autonoma fordon – det första företaget som fick godkännande att göra det för ett fordon utan säkerhetsförare ombord. År 2019 blev det det första företaget i världen att köra tunga autonoma fordon på allmänna vägar.