Catena Media, en framstående aktör inom affiliate-marknadsföring inom spelindustrin, har nyligen genomgått en utmanande period på börsen efter att ha presenterat en negativ rapport som fick aktien att rasa på börsen. Efter den nedslående nyheten har dock flera nyckelpersoner inom bolaget valt att visa sitt fortsatta förtroende genom att genomföra insynsköp i Catena Media.

Detaljerna kring insynsköpen ger en inblick i hur ledningen och nyckelpersoner reagerar på företagets aktuella situation. Trots den negativa rapporten och den påföljande kursnedgången har bolagets styrelseordförande, Göran Blomberg, valt att investera i bolaget genom att förvärva aktier och andra värdepapper till ett värde av cirka 1,5 miljoner kronor. Närstående till Blomberg har även de visat förtroende genom att investera cirka 800 000 kronor i aktier.

Även andra högt uppsatta individer inom Catena Medias ledning har agerat genom att genomföra insynsköp. Bolagets chefsjurist, Jan Tjernell, har förvärvat aktier för ca 245 000 kronor, medan styrelseledamoten Adam Krejcik har köpt aktier till ett värde av cirka 262 000 kronor.

Trots den negativa kursutvecklingen på börsen är insynsköpen en indikation på att ledningen och nyckelpersoner inom Catena Media fortfarande tror på företagets långsiktiga potential. Dessa köp kan även ses som en markering av deras engagemang för att vända den negativa trenden och arbeta mot att återupprätta förtroendet från investerare och marknaden.