Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) meddelade nyligen att bolaget kommer att vidta åtgärder för att stärka sin likviditet. Dessa åtgärder inkluderar att stoppa den beslutade utbetalningen av utdelning och senarelägga utbetalningstidpunkten till senast inför årsstämman 2024. Dessutom kommer bolaget inte att genomföra den tidigare aviserade företrädesemissionen av Stam D-aktier värd 2,63 miljarder kronor. Syftet med dessa åtgärder är att förbättra bolagets finansiella position. Det framkom av ett pressmeddelande sent på måndagskvällen. Bolaget fick under måndagen se sin aktie falla med nära 20 procent.

Det var den 28 april 2023 som SBB meddelade sin avsikt att genomföra en företrädesemission av Stam D-aktier för att minska skuldsättningen och stärka den finansiella ställningen, samt för att säkerställa en investment grade-rating. Tyvärr meddelade S&P tidigare idag att bolagets rating sänks till BB+ med “negativ outlook”, vilket kommer att leda till ökade räntor på bolagets skuld. Marknadens reaktion på detta har gjort det omöjligt att framgångsrikt genomföra företrädesemissionen enligt plan. Mot bakgrund av detta har SBB:s styrelse beslutat att istället stärka likviditeten genom att föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om en senareläggning av utdelningsutbetalningen.

Enligt det tidigare beslutet på årsstämman 2023 skulle utdelning utbetalas till aktieägarna. Stam A- och Stam B-aktieägare skulle få 1,44 kronor per aktie utbetalat månadsvis, medan Stam D-aktieägare skulle få 2 kronor per aktie utbetalat kvartalsvis enligt styrelsens förslag. Nu planerar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att justera utdelningsbeslutet, så att tidpunkten för utbetalningen kan skjutas upp av styrelsen. Förslaget innebär att styrelsen ska få möjlighet att besluta om avstämningsdag för utdelningsutbetalningen, som då senast ska inträffa innan årsstämman 2024. Enligt bolagets nuvarande bedömning kommer avstämningsdagen och utbetalningen att äga rum strax före årsstämman 2024, oavsett aktieslag. Årsstämman 2024 förväntas äga rum i mitten av maj 2024.

Den extra bolagsstämman är planerad att hållas i början av juni 2023, vilket innebär att de tidigare aviserade avstämningsdagarna för utdelningen för Stam A- och Stam B-aktier den 9 maj 2023 och den 28 maj 2023 kommer att genomföras som planerat. Resterande avstämningsdagar för Stam A och Stam B, som skulle ha inträffat månadsvis, och resterande avstämningsdagar för Stam D-aktier, som skulle ha inträffat kvartalsvis, kommer att senareläggas förutsatt att bolagsstämman godkänner detta och att styrelsen därefter fattar beslut om senareläggning av utdelningen.

På tisdagen klockan 10:00 rasar D-aktien närmare 19 procent och B-aktien faller ytterligare 6,2 procent efter gårdagens skarpa fall. Under den senaste veckan är SBB:s D- och B-aktie rasat 48,5 respektive 39,8 procent.