I fredags var den första dagen för handel i Nattaro Labs AB. Bolaget noterades på morgonen den 10 december på Spotlight Stock Market. Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. IPO var på 7 kr per aktie och aktien föll kraftigt den första handelsdagen. Under måndagen återhämtade sig dock aktien och slutade dagen som en av dagens vinnare med en uppgång på 30,91 %.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra
tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad från vanligt förekommande reaktiva vägglusprodukter som kemiska bekämpningsmedel presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem.

”Noteringen på Spotlight Stock Market är en milstolpe för Nattaro Labs. 2011 grundades Bolaget med visionen att utveckla nya metoder för att effektivt förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Ingen ska behöva få sin nattsömn störd av blodsugande vägglöss. Tio år senare står vi nu rustade och redo att ta steget fullt ut på global nivå. Vi är enormt glada och motiveras av det stora intresset för Bolaget. Den lyckade noteringsemissionen innebär att vi bättre kan möta den efterfrågan som finns
världen över. Kapitaltillskottet möjliggör investeringar i internationell försäljningstillväxt, satsningar på marknaden i USA samt ytterligare marknader för Bolagets produkter,” säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.