Europeiska centralbanken, ECB, saktar in räntehöjningstakten på torsdagen efter att ha höjt räntan med 25 punkter efter tre 50-punktershöjningar i rad. Styrräntan ligger nu på på 3,75 procent.

Inflationsdata för eurozonen som släpptes tidigare den här veckan visade en liten ökning av den totala inflationen i april till 7 procent och en liten minskning av kärninflationen till 5,6 procent.

ECB har beslutat att höja räntan och anser att höjningen är motiverad eftersom det förväntas att inflationen kommer att fortsätta vara hög under en längre tid framöver. Även om inflationstrycket har minskat under de senaste månaderna, bedöms det underliggande pristrycket fortfarande vara starkt.

Räntehöjningen från den amerikanska centralbanken som lämnades på onsdagen påverkar också de globala marknaderna. Räntan höjdes som förväntat med 25 punkter under onsdagen, vilket innebär att räntan nu ligger på mellan 5 och 5,25 procent. Detta är den högsta nivån sedan augusti 2007.