Tempot ökar hela tiden när det gäller E-handel. Idag vill kunderna ha varorna mer eller mindre omedelbart. Detta ställer allt högre krav på lagerhantering och distribution. Lösningen är modern logistik som man antingen kan försöka lösa på egen hand eller också anlitar man experter på området, så kallade TPL-aktörer (Tredje Part Logistik). EBJ Logistik är något av en uppstickare inom området, grundat 2021. Nu har man genomfört nytt företagsförvärv, nämligen 1337 Logistics, som haft en snabb utveckling sedan starten år 2019. Svensk FöretagsFörmedling var ansvarig projektledare i förvärvsprocessen.

– Vi går lite mot strömmen i vår bransch, säger Johan Björklund, delägare på EBJ Logistik. De flesta investerar i gigantiska logistikanläggningar, men vi riktar in oss på en kundkrets som väljer mellan att sköta lagerhantering och distribution själva, eller att lägga ut det på entreprenad. Vi erbjuder flexibla lösningar som innebär att E-handelsföretagen inte behöver binda upp kapital i stora kommersiella fastigheter. Man behöver heller inte lägga kraft på att anställa personal för att få jobbet gjort.

– Vi har från start varit intresserade av att förvärva företag som passar in i vår affärsidé, fortsätter Johan Björklund. När Svensk FöretagsFörmedling kontaktade oss med ett erbjudande om att förvärva 1337 Logistics AB, blev vi genast mycket intresserade. Vi har samarbetat med Svensk FöretagsFörmedling flera gånger, så vi visste att affären skulle gå smidigt när vi väl bestämt oss. Jag är nu glad att kunna meddela att 1337 Logistics nu ingår i EBJ-familjen.

Vem är då säljaren av 1337 Logistics?
– Zimply Solved AB är ett konsultbolag och vår ambition med start av 1337 Logistics AB var att driva och utveckla företaget så länge vi kände att vi var bästa ägare för bolaget, berättar Andreas Timour, VD och delägare i Zimply Solved AB. Efterfrågan har gjort att tillväxten varit mycket snabb. Vi tog därför det strategiska beslutet att försöka hitta en ägare med fokus på den operativa delen i en logistikaffär. Vi är mycket glada för att EBJ Logistik tar över stafettpinnen och ser med spänning fram emot att följa bolaget. Jag vill även säga att vi är mycket tacksamma för Svensk FöretagsFörmedlings effektiva sätt att stötta oss säljare som rådgivare. Vår transaktionsrådgivare Peter Granborn tillsammans med bakomliggande projektteam har gjort ett bra jobb.

-Det har varit en ära och ett nöje att få arbeta med två professionella parter. Jag önskar dem lycka till med utvecklingen av sina respektive verksamheter, säger Peter Granborn, partner och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling.