Lågprisflygbolaget Easyjet, under ledning av svenske vd:n Johan Lundgren, har bekräftat ett stort avtal med flygplanstillverkaren Airbus. Enligt avtalet kommer Easyjet att beställa 157 nya flygplan med möjligheten att utöka beställningen med ytterligare 100 enheter. Orderns värde, baserat på marknadspriset för den specifika modellen, uppskattas till 20 miljarder dollar. Det är dock värt att notera att stora ordrar ofta medföljer betydande rabatter, vilket framgår av en rapport från nyhetsbyrån Bloomberg.

Fulla orderböcker hos flygplanstillverkarna

Den här jättebeställningen är inte bara en imponerande affärsrörelse, utan också ett tydligt tecken på att flygbranschen återhämtar sig från de svårigheter som pandemin orsakade. Stora flygplanstillverkare som Airbus och Boeing rapporterar nu att deras orderböcker är fullbokade för det kommande decenniet, vilket understryker den ökade efterfrågan och optimismen inom branschen.

Leverans fram till 2034

Easyjet förväntas mottaga sina nya flygplan från Airbus kontinuerligt över en period som sträcker sig fram till 2034. Med denna omfattande uppgradering av sin flotta visar företaget en stark tro på en ljus framtid för luftfartsindustrin och dess egna verksamhet.