Robust tillväxt och lönsamhetsförbättring i Q4

Boozt AB rapporterade en stark avslutning på 2023 med imponerande siffror för det fjärde kvartalet. Företaget uppnådde en nettoomsättning på 2 993 miljoner kronor, en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år. Denna tillväxt drevs av starka prestationer hos både Boozt.com och Booztlet.com, med tillväxttakter på 21 % respektive 33 %. Trots en något lägre bruttomarginal än föregående år, lyckades Boozt förbättra sitt justerade rörelseresultat till 230 miljoner kronor, vilket speglar en förbättrad lönsamhet med en justerad rörelsemarginal på 7,7 %. Hela rapporten kan läsas här.

Årlig översikt visar stabilitet och tillväxt

För helåret 2023 rapporterade Boozt en solid nettoomsättning på 7 755 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 15 % jämfört med året innan. Företaget bibehöll en stabil bruttomarginal på 39,2 % och visade en signifikant förbättring i det justerade rörelseresultatet som nådde 400 miljoner kronor. Denna framgång reflekterar Boozts förmåga att navigera genom utmanande marknadsförhållanden och dess anpassning till en strategi som fokuserar på lageruppbyggnad och sortimentsutvidgning, särskilt inom Booztlets plattform.

Optimistisk framtidssyn med löfte om tillväxt och investeringar

Inför 2024 förutspår Boozt en nettoomsättningstillväxt mellan 5-15 %, med en justerad rörelsemarginal som förväntas ligga mellan 5,2–6,0 %. Dessa prognoser signalerar företagets optimism inför framtiden och en fortsatt satsning på tillväxt och lönsamhet. Med planerade investeringar i intervallet 150–250 miljoner kronor är Boozt väl positionerat för att fortsätta sin expansion och förstärka sin position som en ledande aktör på den nordiska marknaden för e-handel.

VD Hermann Haraldsson reflekterar över framgången

VD Hermann Haraldsson säger: “2023 var ännu ett utmanande år men efter ett något nedslående första halvår lyckades vi under andra halvåret växla upp och skörda frukten av vår nordiska varuhus-strategi. Den accelererade tillväxten berodde bland annat på en medveten lageruppbyggnad för att stärka vårt varuutbud samt på den uppdaterade strategin att utöka sortimentet på Booztlets plattform. Under fjärde kvartalet fortsatte det starka momentum som vi hade under tredje kvartalet och vi förbättrade tillväxten både i Boozt och Booztlet. Lönsamheten påverkades positivt av den ökade omsättningen och under kvartalet uppmätte vi den hittills högsta justerade rörelsemarginalen någonsin.”

Med en stark avslutning på 2023 och en positiv framtidssyn är Boozt väl rustat för att fortsätta sin tillväxtresa och ytterligare stärka sin marknadsposition under 2024.