En nyligen publicerad rapport och analys av Svefa, en oberoende rådgivare inom fastigheter i Sverige, visar att marknaden för svenska skogsfastigheter är mycket stark. Denna rapport, som heter ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog”, är den mest omfattande sammanställningen över skogsfastighetsmarknaden i Sverige och publiceras årligen. Under 2022 ökade priserna på skogsmark över hela landet och Stockholms län ledde med en genomsnittlig ökning på 20,6 procent medan landet som helhet ökade med 12 procent.

Trots att skogsfastighetsmarknaden fortsätter att vara stark, minskade antalet transaktioner med -1 procent i hela landet. Dock skiljer sig volymförändringen åt mellan olika delar av landet. I södra Sverige var antalet transaktioner på samma nivå som föregående år, med endast en ökning på 0,4 procent. I mellersta Sverige minskade antalet transaktioner med 11 procent och sjönk därmed från föregående års rekordnivå. I norra Sverige noterades en ökning av antalet transaktioner med 9 procent, men det var en modest ökning jämfört med föregående års uppgång på 45 procent. Trots att skogsfastighetsmarknaden i Sverige är stark, hamnar landet efter andra europeiska länder i denna sektor.

Skogsfastighetsindex – Stockholm i topp

Skogsfastighetsindex
Skogsfastighetsindex

”Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket visar en uppgång om 12 procent under 2022. Högst har prisuppgången varit i Stockholms län med 20,6 procent följt av Skåne och Jönköpings län 19,0 procent respektive 17,2 procent.” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

”Vår prisstatistik och Svefa Skogsfastighetsindex visar tydligt skillnaden i prisutveckling för normala fastigheter i jämförelse med de mest eftertraktade. De skogsfastigheter som var mest attraktiva och dyra 2013 är även de som haft den högsta prisutvecklingen. Slutsatsen för skogsfastigheter är att man ska investera i det som är dyrt, kvalitet har över tid bättre utveckling”, avslutar Paul Nord.