Rysslands krig mot Ukraina riskerar att kraftigt minska matproduktionen där. Ukraina är en stor exportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. En ny studie har undersökt vilken effekt kriget kan få på priser, handel och global produktion av jordbruksprodukter, och kommer fram till att det kan ge högre matpriser men inte någon global brist på livsmedel.

Studien har gjorts av forskare från AgriFood Economics Centre, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. Studien belyser dagsaktuella frågor och forskarna har därför valt att publicera resultaten direkt, utan att invänta refereegranskning via en vetenskaplig tidskrift.

– Även om Ukraina är en mycket viktig exportör till vissa länder så är det en liten del av världens samlade produktion av spannmål som sker där, säger Torbjörn Jansson från AgriFood, en av författarna. För solrosolja ser situationen annorlunda ut. Där står Ukraina för en fjärdedel av världens samlade produktion, men samtidigt spelar solrosoljan en mindre roll än spannmål för världens livsmedelsförsörjning.

Forskarna har använt en simuleringsmodell för att undersöka hur priserna på livsmedel skulle påverkas av en minskad produktion i Ukraina och en minskad handel mellan Ukraina och omvärlden. Studien visar att om Ukrainas skörd halveras så kan världsmarknadspriserna på spannmål öka med 5–15 procent. Matpriserna i butiken ökar betydligt mindre. Den senaste tidens stora prisökningar kan inte enbart förklaras av risken för minskad skörd i Ukraina. Priserna steg redan före kriget. Bara en del av prisökningarna verkar alltså bero på det skördebortfall som kriget förväntas orsaka.

– Dagens höga priser kan ha fler orsaker än att produktionen förväntas minska i Ukraina, till exempel stigande priser på diesel och handelsgödsel, kommenterar Torbjörn Jansson.

Storleken på kommande skördar är svårbedömd, och då kan inköpare vara beredda att betala mer för att säkerställa tillgången. Det gör att priset stiger ytterligare. Prisökningarna har gjort att stora internationella hjälporganisationer som FN:s World Food Programme varnar för ökad svält.

– Människor svälter inte på grund av minskade skördar i Ukraina utan på grund av fattigdom. Vår studie visar att det inte blir en global brist på mat, säger den andre författaren, Fredrik Wilhelmsson från AgriFood.

De högre priserna på spannmål i scenarierna gynnar producenter av spannmål utanför Ukraina och Ryssland. För företag som producerar griskött, ägg och fågelkött betyder prisökningarna däremot ökade kostnader.