Det nya vårdlandskapet utvecklas snabbt och Dynamic Code fyller en viktig pusselbit för att patienten inte ska behöva ta sig till en vårdcentral eller ett labb för att testa sig och att vårdpersonal inte ska behöva vara inblandad i testningen. Under pandemin har Dynamic Code fått möjlighet att prova konceptet med självprovtagning och distansdiagnostik i mycket stor skala med framgång.

Dynamic Code hjälper privatpersoner och patienter att via självprovtagning och koppling till vårdgivare få diagnos och eventuell behandling i hemmet. Ett 20-tal olika tester erbjuds via egen webbshop, apotek och distributionspartners som Pressbyrån, Vembla, dingdong och Mathem. Dynamic Codes produkter och tjänster är även integrerat med ett flertal digitala vårdgivare.

– Vi drivs av att öka tillgängligheten för testning och därmed underlätta vägen från symtom till rätt diagnos och behandling. På så vis kan vi bidra till att minska belastningen i vården och uppnå tids-, resurs- och samhällsvinster. Vår ambition är att bygga en ledande spelare inom självprovtagning i Europa, säger Louise Nylén, vd för Dynamic Code.

Notering under första halvåret 2022
Dynamic Codes styrelse har fattat beslut om att inleda arbetet med en notering av bolaget. Som rådgivare för processen har Skills Corporate Finance valts och målet är att notera bolaget under första halvåret 2022.

Den tidigare kommunicerade fusionen mellan DC Partners och Dynamic Code AB är nu genomförd och bolaget är redo för nästa steg och siktar på en notering under första halvåret 2022. Huvudägare i bolaget är Backing Minds (14,8%), Anne Kihlgren (14,5%), SIX SIS AG (5,8%) och P.A.L.M. Ventures Capital (5%). Resterande 69,9% ägs av tidigare investerare, medarbetare och drygt 1200 aktieägare (motsvarande 17,8%) som kommer via DC Partners.

– Efter fusionen med ägarbolaget DC Partners har vi förenklat bolagsstrukturen och därmed gjort det möjligt att ta nästa steg till en noterad miljö. Med en likvid aktie får vi möjlighet att erbjuda fler investerare att vara med på vår tillväxtresa, säger Petter Lundström, styrelseordförande i Dynamic Code.

Arbetet med notering inleds nu och inga detaljer såsom vilken lista eller till vilken värdering kan ges i detta skede.