Centralpoint Holding B.V. (“Centralpoint”) är en ledande IT-återförsäljaren i Benelux-regionen. Med förvärvet av Centralpoint expanderar Dustin sin hemmamarknad och banar väg för fortsatt expansion i Benelux-regionen. Genom att bygga på den nuvarande närvaron i Nederländerna kommer Dustin nu att ta en ledande position i Benelux-regionen, liknande den i Norden med ett lika starkt erbjudande till både SMB- och LCP-segmenten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet i korthet:

  • Förvärv av en ledande IT-återförsäljare inom hård- och mjukvara i Benelux-regionen. Centralpoint omsatte cirka 7 miljarder kronor och hade en EBITA på cirka 280 miljoner kronor 2020.
  • Kompletterar Dustins nuvarande verksamhet i Nederländerna och skapar en marknadsposition liknande den i Norden. Kombinerar hårdvaru- och mjukvaruförsäljning till SMB- och LCP-segmenten med stark serviceförsäljning som marginaldrivare.
  • Dustin förvärvar Centralpoint för en total köpeskilling om 425 miljoner euro (motsvarande 4 326 miljoner kronor) på skuldfri basis (s.k. enterprise value) från Rotla B.V. (indirekt)
  • Den totala köpeskillingen består av 8 254 587 nyemitterade aktier i Dustin och resterande del kontant finansierat genom ökade kreditfaciliteter.
  • Dustin avser att, som en del av den långsiktiga finansieringen av förvärvet, föreslå en företrädesemission om ca 1 200 miljoner kronor som förväntas genomföras under andra halvan av 2021.
  • Slutförande av förvärvet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att förvärvet godkänns av den nederländska konkurrensmyndigheten.
  • En extra bolagsstämma kommer att hållas för att bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen av aktierna att utges som del av köpeskillingen och företrädesemissionen (“Extra Bolagsstämman”). Extra Bolagsstämman kommer att hållas den 18 maj 2021 och kallelsen kommer att offentliggöras senare under dagen.
  • Dustins två största aktieägare, Axel Johnson AB och AMF Fonder, som tillsammans representerar 40 procent av aktierna, har åtagit sig att rösa för bemyndigandena vid Extra Bolagsstämman. Axel Johnson AB och Rotla B.V. (indirekt) har åtagit sig att teckna för deras respektive pro rata-andel i företrädesemissionen, motsvarande cirka 36 procent av företrädesemissionen och AMF Fonder har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata andel i företrädesemissionen.

– Med Centralpoint blir vi en ledande IT-partner i Benelux-regionen och fortsätter att bygga på vår strategi att kombinera hårdvaru- och mjukvaruförsäljning med ett attraktivt tjänsteerbjudande och hela IT-lösningar. Vi ser stor potential i att bygga på Centralpoints starka position inom större företag och offentlig sektor i kombination med vår nuvarande portfölj av erbjudanden till små- och medelstora företag, och fortsätta att skala vår onlineförsäljning, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef för Dustin.

– Jag är stolt över att ha fått leda Centralpoint sedan starten 2017 och över vilket fantastiskt bolag vi har byggt. Tack vare våra medarbetares hårda arbete har vi en stark position som en ledande IT-leverantör i Benelux-regionen. I Dustin har vi hittat en stark ny ägare med en ambition att fortsätta bredda vårt kunderbjudande och öka tillväxten i Benelux-regionen både organiskt och genom förvärv. Vi komplettera varandra och tillsammans kommer vi fortsätta bygga vår ledande position. Jag ser fram emot att gå in i nästa tillväxtfas med Centralpoint, säger Luuk Slaats, VD för Centralpoint.