Misstänks ha möjliggjort spridande av desinformation

Efter att ha blivit utnämnd till “Very Large Online Platform (VLOP)” måste X följa alla bestämmelser som införts av DSA sedan slutet av augusti 2023. Detta inkluderar bedömning och minimering av risker kopplade till spridning av olagligt innehåll, desinformation, könsbaserat våld och eventuella negativa effekter på utövandet av grundläggande rättigheter, barns rättigheter, allmän säkerhet och mentalt välbefinnande.

En stor del av anledningen till denna granskning av X är de mängder av information som spreds i samband med Hamas attack på Israel.

Nästa steg

X måste lämna den begärda informationen till EU-kommissionen senast den 18 oktober gällande aktivering och funktion av X säkerhetsprotokoll och senast den 31 oktober gällande resterande frågor. Baserat på bedömningen av X svar kommer kommissionen att utvärdera nästa steg. Detta kan innebära en formell inledning av förfaranden enligt artikel 66 i DSA.

Enligt artikel 74 i DSA kan kommissionen påföra böter för felaktig, ofullständig eller vilseledande information som svar på en informationsbegäran. Om X misslyckas med att svara kan kommissionen besluta att begära informationen genom ett beslut. I sådant fall kan underlåtenhet att svara inom utsatt tid leda till dryga böter.

Bakgrund DSA

DSA är en hörnsten i EU:s digitala strategi och etablerar en ny standard för onlineplattformars ansvar gällande desinformation, olagligt innehåll, såsom olagligt näthat, och andra samhällsrisker. Det inkluderar övergripande principer och robusta garantier för yttrandefrihet och andra användares rättigheter.

Den 25 april 2023 utsåg kommissionen 19 st Very Large Online Platform (VLOPs) och Very Large Search Engines (VLSEs) som grundade sig på att deras antal användare över 45 miljoner, eller 10 % av EU:s befolkning. Dessa tjänster måste följa alla bestämmelser som införts av DSA sedan slutet av augusti 2023.