Under första halvåret detta år ökade antalet anmälda bedrägerier markant i Sverige. Anmälningar om kortbedrägerier på internet och bedrägerier genom social manipulation ökade med 70 procent respektive 43 procent, enligt en sammanställning av statistik från Brå som presenterats av Dina Försäkringar.

Totalt rapporterades 114 090 bedrägerier under första halvåret. Detta representerar en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Detta avbryter en tidigare trend på tre år av minskade anmälningar under första halvan av året.

Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar, varnar för den påtagliga ökningen: “Bedrägerierna har minskat under några år, men nu ser vi en betydande ökning och det är naturligtvis oroande. Om höstens mönster följer den vanliga trenden finns det en påtaglig risk för att 2023 blir ett rekordår.”

Den mest förekommande typen av bedrägeri är kortbedrägeri utan fysiskt kort (36 %), som i princip alltid involverar stulna kortuppgifter på internet. Under de inledande sex månaderna rapporterades 41 251 fall, en ökning med hela 70 procent. Bedrägerier genom social manipulation står för en femtedel (20 %) av de anmälda bedrägeribrotten och drabbar i synnerhet äldre personer, där över hälften (56 %) av offren är över 65 år. Även bedrägeri genom social manipulation har ökat påtagligt (+43 %).

Andra vanliga bedrägerityper inkluderar så kallade annonsbedrägerier (12 %) och identitetsbedrägerier (5 %). Anmälningar om annonsbedrägerier har ökat med 17 procent, medan identitetsbedrägerier har minskat med 29 procent.

Att utreda bedrägeribrott är generellt sett svårt och leder sällan till upplösning. Dessutom har det länge varit utmanande att få ekonomisk ersättning. Men för ett år sedan utgick en dom från Högsta domstolen som förbättrade konsumenternas möjligheter att återfå pengar efter kort- eller bankbedrägeri. Mia Winberg ger råd om vad man bör göra om en obehörig transaktion upptäcks på ens konto.

“Huvudåtgärden är att omedelbart kontakta banken, spärra samtliga konton och reklamera transaktionen. Därefter bör man kontakta polisen och lämna in en polisanmälan. Banken kommer att undersöka händelsen och om de bedömer att det rör sig om en obehörig transaktion kan man bli kompenserad. Om ersättning nekas har man möjlighet att lämna in ett klagomål och be om en omprövning. Om banken inte ändrar sitt beslut kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller fortsätta ärendet i domstol.”

Hon understryker också att det i vissa fall finns stöd att få från försäkringsbolaget när det gäller ID-stölder.

“I vissa hemförsäkringar inkluderas ID-skydd, som kan assistera med att avfärda olika krav och minimera de ekonomiska konsekvenserna av ett bedrägeri. Så om man är orolig kan det vara klokt att undersöka detta. Det kan exempelvis vara tillämpligt i situationer där obehöriga får tillgång till ens personuppgifter och sedan missbrukar dem för att ansöka om lån, erhålla bidrag, teckna mobilabonnemang eller göra andra beställningar.”

Var uppmärksam om du:

  • Får meddelande om att en kreditupplysning är gjord utan att du har lämnat in en låneansökan eller liknande.
  • Upptäcker att ett för dig okänt mobilnummer är registrerat på dig.
  • Får telefonsamtal, e-post eller brev om produkter som du inte har beställt.
  • Inte får någon post eller ett meddelande om adressändring.
  • Får fakturor eller inkassokrav där du inte känner igen avsändaren.
  • Upptäcker oväntade transaktioner på kortfakturor eller bankkonton.
  • Får okänd bankutskrift.
  • Får ansökningsblanketter om lån eller krediter som du inte ansökt om.
  • Får avslag på lån och krediter.

Anmälda bedrägerier jan-jun

Typ av bedrägeri 2023 2022 Förändring (%)
Kortbedrägeri utan fysiskt kort 41 251 24 254 +70%
Bedrägeri genom social manipulation 22 695 15 803 +43%
Annonsbedrägeri 13 433 11 514 +17%
Övrigt bedrägeri 12 119 12 892 -6%
Identitetsbedrägeri 5609 7945 -29%
Utpressning 4323 3137 -38%
Fakturabedrägeri 3848 4469 -13%

Källa: Dina Försäkringar